Kvalité och hållbar utveckling

Vi vill ständigt bli bättre…

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet och jobbar för en hållbar utveckling. Som bevis på seriöst kvalitets- och miljöarbete har vi certifikat i ISO 9001 och ISO 14001. Kvalitets- och miljöarbetet påbörjades hösten 2011 och certifikatet erhölls hösten 2012.

I praktiken innebär certifieringen bland annat att:

  • Verksamhetsprocesser är definierade
  • Dokumenthanteringsplan upprättats
  • Miljöstationer är installerade

Verksamhetsidé med kvalité

”Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. De som ansluter sig till verksamheten ska känna sig trygga med oss och certifieringen är en kvalitetsstämpel som visar att vi är en seriös innovationspartner”

Louise Östlund, VD

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.