Kvalité och hållbar utveckling

Vi vill ständigt bli bättre…

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet och jobbar för en hållbar utveckling. Som bevis på seriöst kvalitets- och miljöarbete är vi certifikade i ISO 9001 och ISO 14001. Vi har även en kvalitets-, hållbarhets- och arbetsmiljöpolicy, såväl som ett jämställdhetsprogram. Dessutom är vi kvalitetssäkrade av den nationella branschorganisationen SISP.

Kvalitetspolicy

”Genom excellenta arbetssätt attraherar och utvecklar vi tillväxtbolag med stor innovationskraft och hög överlevnadsgrad som är redo att möta en global marknad”

Hållbarhetspolicy

”Kalmar Science Park bidrar till ett aktivt hållbarhetsarbete genom att utbilda våra företag i ansvarsfrågor om hur de påverkar samhället sett ur ett ekonomiskt, miljömässigt samt socialt perspektiv”.

Arbetsmiljöpolicy

”Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och känner sig delaktiga.”

Jämställdhetsprogram

”Vi strävar efter att kvalitetssäkra verksamheten så att den svarar mot båda könens villkor och behov samt att säkerställa att hög kvalitet och goda resultat uppnås för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.