Ägare

Kalmar Science Park AB är ett kommunalägt bolag och ingår i koncernen Kalmar Kommunbolag AB som ett av flera dotterbolag. Bolaget ägs av Kalmar Kommun till 93 procent, övriga delägare är Linnaeus University Holding AB med 5 procent samt CGI Sverige AB med 2 procent.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.