eHealth Business

Läs mer

eHealth Business – nätverket för e-hälsoföretag

Det här är nätverket för företag som vill utvecklas och främja digital innovation inom hälsoområdet.

Här får du ta del av ett dynamiskt och engagerande nätverk av andra företag inom e-hälsoområdet, e-hälsoexperter, visionärer och entreprenörer. Bygg relationer, utbyt idéer och dela erfarenheter för att skapa nya affärer och gemensamt forma framtidens e-hälsolösningar.

Nätverket koordineras av eHealth Arena och Kalmar Science Park och är öppet för alla e-hälsoföretag som vill vara med och driva innovation inom e-hälsa. Att vara ansluten och delta i aktiviteter i nätverket är kostnadsfritt.

Via nätverket kan du

  • Skapa kontakter: Vi gillar att träffas och dela kunskap och erfarenheter med varandra. Här får e-hälsoföretag inte bara möjlighet att knyta kontakter med andra e-hälsoföretag, utan kan även få tillgång till andra, relevanta nätverk genom eHealth Arena och Kalmar Science Park.
  • Samverka med andra: Genom samverkan uppnår vi mer. Via nätverket öppnas möjligheter för att samarbeta med andra branschledare och utveckla nya, gemensamma idéer och affärskoncept. Tillsammans kan vi innovera och bidra till nya affärer som utvecklar ditt företag och förändrar och förbättrar liv.
  • Bygga kunskap: För att ligga i framkant i branschen behöver man ständigt lära sig och utvecklas. Vårt nätverk erbjuder en plattform för kunskapsdelning och kompetenshöjning, där du kan fördjupa din förståelse för de senaste trenderna inom digital hälsa. Vi anordnar regelbundet seminarier och träffar med aktuella ämnen.
  • Ta del av gemenskap och inspiration: Att vara en del av vårt nätverk innebär att du blir del av en gemenskap som delar din passion för e-hälsa. Ta del av berättelser om hur andra företag har utvecklats för att komma dit de är idag. Tillsammans kan vi inspirera och stödja varandra för att göra verklig skillnad i människors liv.
Gå med och ta del av aktiviteter

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.