Uppförandekod

En inspirerande och välkomnande mötesplats

Kalmar Science Park är en varm, inspirerande och vänlig mötesplats, där alla ska känna sig trygga och välkomna –  oavsett etnicitet, könsidentitet, utseende, religion, etcetera. Det gäller såväl våra event och träffar som våra sociala kanaler.

Uppskatta varandras skillnader – allt annat vore tråkigt. Att säga vad man tycker ses som positivt och uppmuntras. Men glöm inte att lyssna också! Bygg på varandras berättelser, debattera och engagera dig, men låt inte din frustration ta överhanden. Tolerans för skillnader är ofta det första som försvinner i stressiga eller pressade situationer. Andas en gång till, och fokusera på vad som är relevant, inte på personliga drag.

Vi välkomnar åsikter, debatter och diskussioner – men trakasserier eller mobbning, i någon form, har ingen plats hos oss (vi vet att du vet). Deltagare i våra aktiviteter eller i våra sociala medier som vi ber upphöra med ett dåligt beteenden förväntas göra det genast. Om en första varning från oss inte hjälper, kan vi besluta att personen får lämna lokalen eller forumet och är inte längre välkommen att delta i dialogen.

Kommentarer och inspel med inslag av följande är inte välkommet, oavsett vem som yttrar sig:

– Yttringar som helt avviker från ämnet
– Nedsättande kommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke;
– Religion om det saknar betydelse i sammanhanget;
– Personliga angrepp eller ärekränkande inlägg;
– Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden;
– Hot, våld, trakasserier, skvaller eller lögner;
– Uppmaningar till brott eller annat som bryter mot svensk lag.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.