Om Kalmar Science Park

Nå ditt momentum. Skapa tillväxt tillsammans.

Kalmar Science Park är en mötesplats för ovanligt drivna människor, smarta idéer och innovativa företag. Här möts nytänkare, inspirerande innovatörer och envisa experter. Vi knyter kontakter och vänskapsband. Lär av varandra och finjusterar framtidens företag. Kalmar Science Park samarbetar med näringslivet i regionen och Linnéuniversitetet.

Hos oss möter du både nystartade och etablerade företag. Småskaliga e-handelsbolag och större industrikoncerner. Internationella företag och lokala företagare som satsar stort och internationellt.

Helhetsyn är vår styrka. Vi ser möjligheter och tillsammans hittar vi nya vägar framåt. Här når du ditt personliga momentum genom tillgång på expertis, träffar, utvecklingsprogram, nätverk och samarbeten.

Vad är dina drömmar och mål? Och hur kan vi hjälpa dig att nå dit?

Läs mer om hur du kan utveckla ditt företag med oss >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.