Om Kalmar Science Park

Nå ditt momentum. Skapa tillväxt tillsammans.

Kalmar Science Park är en mötesplats med ett stort hjärta för entreprenörer. Genom teamwork och en vilja att utmana skapar vi momentum i företag. Tillsammans bygger vi framtidens näringsliv med visionen att göra lokala idéer till hållbara globala affärer. Kalmar Science Parks tjänster är till för företag i hela Kalmar län och vi  har ett nära samarbete med andra näringslivsaktörer i regionen och Linnéuniversitetet.

Hos oss når du ditt personliga momentum med hjälp av experter, coachning, träffar, föreläsningar och utvecklingsprogram. Du får ett ovärderligt nätverk och du kan hitta avgörande samarbeten som gör att ditt företag kan lyfta. Du och ditt företag får rätt stöd, precis där ni befinner er.

Hos oss möter du både nystartade och etablerade företag. Småskaliga e-handelsbolag och större industrikoncerner. Internationella företag och lokala företagare som satsar stort och internationellt.

Vad är dina drömmar och mål? Och hur kan vi hjälpa dig att nå dit?

Läs mer om hur du kan utveckla ditt företag med oss >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.