Om Kalmar Science Park

Nå ditt momentum. Skapa tillväxt tillsammans.

Kalmar Science Park är en mötesplats med ett stort hjärta för entreprenörer. Med sinne för teamwork och en vilja att utmana skapar vi momentum i företag. Tillsammans bygger vi framtidens näringsliv med visionen att gå från lokala idéer till globala affärer. Kalmar Science Park samarbetar med näringslivet i regionen och Linnéuniversitetet.

Helhetsyn är vår styrka. Här når du ditt personliga momentum genom tillgång till expertis, träffar, utvecklingsprogram, nätverk och samarbeten. Du och ditt företag får rätt stöd, precis där ni befinner er.

Hos oss möter du både nystartade och etablerade företag. Småskaliga e-handelsbolag och större industrikoncerner. Internationella företag och lokala företagare som satsar stort och internationellt.

Vad är dina drömmar och mål? Och hur kan vi hjälpa dig att nå dit?

Läs mer om hur du kan utveckla ditt företag med oss >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.