Tillgänglighet webb

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats, kalmarsciencepark.se. Här hittar du information om hur den fungerar.

Textstorlek och zoom

Du använder webbläsarens inbyggda funktion för att ändra teckenstorlek eller zooma. Det gör du på olika sätt beroende på vilken webbläsare och vilken enhet du använder.

Navigera med tangentbord

Om du har svårt att använda mus kan du istället navigera med hjälp av tangentbordet. Sidornas innehåll har en logisk ordning för att underlätta för dig som navigerar med tangentbordet istället för med en mus.

Så öppnas länkar

Generellt öppnas inte länkar i nya fönster. Om du vill öppna en länk i ett nytt fönster eller en ny flik kan du göra det genom att till exempel välja ”Öppna i nytt fönster” eller ”Öppna i ny flik” i din webbläsare. I de flesta webbläsarna visas dessa alternativ när du högerklickar på länken.

Webbläsare

Webbplatsen fungerar bäst i en modern webbläsare, exempelvis de senaste versionerna av:

  • Google Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Microsoft Edge
Information på engelska

Den engelska informationen är ett urval från den svenska webbplatsen.

Tillgänglighetsredogörelse

Kalmar Science Park står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Kalmarsciencepark.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens struktur

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Svarstiden är normalt 2 dagar. Gäller ej juli-augusti pga semestrar.

Du kan välja att meddela oss på något av följande sätt:

Anmäl via formulär på denna sida.
Skicka epost till camilla.dopson@kalmarsciencepark.se
Eller ring +46 10 357 06 13

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Videofilmer saknar syntolkning

Problem vid användning med nedsatt synförmåga
Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka
Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning
Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Dokument
Vissa dokument på vår webbplats fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel, eftersom de inte korrekt förmedlar information om bland annat struktur, rubriker och bilder. De fungerar inte heller bra med förstorad text, eftersom de inte anpassar sig som de ska.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Kalmar Science Park åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Sidan innehåller nyhetsarkiv sedan flera år tillbaka och innehåll såsom länkar och bilder som kanske inte alltid innehåller beskrivande texter eller tydliga etiketter.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör, Wilson Creative har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantören har validerat koden enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGG:s checklista för webbriktlinjer.

Wilson Creative har gjort en oberoende granskning av Kalmarsciencepark.se. Senaste bedömningen gjordes den 3 juni 2020.

Webbplatsen publicerades i december 2017.

Påtala brister i tillgänglighetskraven

Har du hittat material som inte är tillgängligt eller upptäcker andra problem får du gärna meddela oss här.

    Bocka i här om du vill ha återkoppling gällande din synpunkt.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.