En del av ett nationellt nätverk

Kalmar Science Park är fullvärdiga medlemmar i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, SISP, som i dagsläget har 65 medlemmar. Medlemmarna driver tillsammans närmare 80 innovationsmiljöer runt om i landet och har tillsammans över 5 000 bolag som sysselsätter cirka 72 000 personer.

Vad är en inkubator?

SISP definierar en inkubator enligt följande: En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice. Inkubatorn kan vara ett verktyg att skapa nya starka företag som utvecklar nya idéer och ny teknologi. Det medför att den kan bidra till att skapa nya jobb, verka som grund för företag som befinner sig i branscher med hög tillväxt vilket i framtiden genererar arbetstillfällen och näringslivsförnyelse.

Vad är en Science Park?

SISP definierar en Science Park enligt följande: Science parks är stimulerande och utvecklande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science Parken har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.

Läs mer

Lista över alla svenska Science Parks på SISP

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.