Boka idémöte

Kom vidare genom vårt kostnadsfria idémöte

Oavsett om ditt företag är i en tidig utvecklingsfas eller etablerat så är du välkommen på ett personligt idémöte. Här träffas vi och lär känna varandra. Mötet är förutsättningslöst, kostnadsfritt och sker under full sekretess. Du får feedback på dina olika idéer samtidigt som vi bidrar med tips, råd och användbara kontakter. Vi kan också koppla ihop dig med en erfaren affärsutvecklare. Vill du ta det vidare kan du bli antagen till vårt inkubatorprogram eller ansluta dig till oss genom nätverken Associate eller Digital Business.

Ja!

Jag vill gärna boka ett förutsättningslöst möte för att se hur jag kan komma vidare med att utveckla mitt företag.

    Kalmar Science Park begär samtycke att få lagra de uppgifter du lämnar här för att kunna behandla ditt ärende, informera om våra tjänster, nyheter och aktiviteter framöver samt för statistisk uppföljning i syfte att förbättra våra aktiviteter. Informationen samlas in av Kalmar Science Park, 556504-2859 som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech AB, Wilson Creative AB och Svensk Dokumenthantering AB har tillgång till dina uppgifter. Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta info@kalmarsciencepark.se Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@kalmar.se Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.