Boka idémöte

Kom vidare genom vårt kostnadsfria idémöte

Oavsett om ditt företag är i en tidig utvecklingsfas eller etablerat så är du välkommen på ett personligt idémöte. Här träffas vi och lär känna varandra. Mötet är förutsättningslöst, kostnadsfritt och sker under full sekretess. Du får feedback på dina olika idéer samtidigt som vi bidrar med tips, råd och användbara kontakter. Vi kan också koppla ihop dig med en erfaren affärsutvecklare. Vill du ta det vidare kan du bli antagen till vårt inkubatorprogram eller ansluta dig till oss genom nätverken Associate eller Digital Business.

Ja!

Jag vill gärna boka ett förutsättningslöst möte för att se hur jag kan komma vidare med att utveckla mitt företag.

    Enligt PUL (1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Kalmar Science Park lagrar de uppgifter du lämnar vid registreringen för att kunna ha möjlighet att administrera denna aktivitet, informera om våra tjänster och kommande aktiviteter samt för statistisk uppföljning i syfte att förbättra vår hantering och utbud. Kalmar Science Park värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns. Känslig information som personnummer, lösenord och mobiltelefonnummer får ej komma till tredje persons kännedom.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.