Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Från den 25 maj 2018 följer vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation och det är Kalmar Science Park 556504-2859 som är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter om dig.

Insamling och behandling av personuppgifter
Vi utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, intressen av grundläggande betydelse eller samtycke och skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför. Vanligaste anledningarna till att vi har information om dig är att du anmält dig till något av våra event eller nyhetsutskick, bokat ett idémöte på vår hemsida, tillhör en potentiell målgrupp eller är ansluten till något av våra nätverk/program, eller har någon annan form av avtal med oss.

I de fall vi använder oss av intresseavvägning är vårt berättigade intresse att kunna genomföra vårt offentliga uppdrag att bidra till tillväxt och innovation i näringslivet.

Kalmar Science Park värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech AB, Microsoft Corporation, Viva Media AB och Svensk Dokumenthantering AB som tillhandahåller våra informationssystem har tillgång till dina uppgifter.

När vi skickar ut information om nyheter och aktiviteter görs det via vårt eventhanteringssystem EventOnline. Systemet använder en e-postklient som är baserad i USA – DigitalOcean. Denna leverantör är ansluten till avtalet Data Privacy Framework och därmed säkerställs en adekvat skyddsnivå för överföring till tredje land enligt GDPR.

Användning av cookies
Vi använder oss även av så kallade cookies vid besök på www.kalmarsciencepark.se för att analysera besöksstatistik, förbättra användarupplevelsen av vår hemsida och anpassa vår marknadsföring. Du kan läsa mer om vilka cookies som sparas och hur det fungerar här.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta karin.weddingo@kalmarsciencepark.se för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Begäran om utdrag av dina personuppgifter måste du göra skriftligen genom att fylla i blanketten för begäran om registerutdrag som finns på Kalmar kommuns hemsida. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@kalmar.se Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten på imy@imy.se  om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.

Nätverket eHealth Business
Detta är ett nätverk som hanteras gemensamt av Kalmar Science Park och eHealth Arena. I samband med anmälan till nätverkets aktiviteter har du givit ditt samtycke till eHealth Arenas personuppgiftsbehandling. I samtycket upplyser eHealth Arena om att de delar personuppgifterna med oss på Kalmar Science Park. Här redogör vi för vår behandling av dina personuppgifter.

Ändamål: Hantera ditt medlemskap i nätverket, informera om nätverkets aktiviteter.

Personuppgifter som behandlas: Namn, e-post och telefonnummer. Bilder från nätverksträffar.

Rättslig grund: Intresseavvägning. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullfölja våra förpliktelser mot dig samt för att uppfylla vårt offentliga uppdrag att bidra till tillväxt och innovation i näringslivet.

Mottagare som uppgifterna lämnas ut till: Våra personuppgiftsbiträden Invotech AB, Microsoft Corporation, Viva Media AB och Svensk Dokumenthantering AB som tillhandahåller våra informationssystem har tillgång till dina uppgifter.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter från kontaktlista gallras kontinuerligt vid in aktualitet. Bilder på hemsida och i sociala kanaler behandlas till dess att begäran om att bli borttagen har skett alternativt att vi själva gallrar på grund av in aktualitet.

Överföring till tredje land: Nej.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.