Integritetsspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Från den 25 maj 2018 följer vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation och det är Kalmar Science Park 556504-2859 som är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter om dig.

Insamling och behandling av personuppgifter
Vi utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det kan vara avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, intressen av grundläggande betydelse eller samtycke och skiljer sig beroende på vilken typ av behandling av personuppgifter som vi genomför. Vanligaste anledningarna till att vi har information om dig är att du anmält dig till något av våra event eller nyhetsutskick, bokat ett idémöte på vår hemsida, tillhör en potentiell målgrupp eller är ansluten till något av våra nätverk/program, eller har någon annan form av avtal med oss.

Kalmar Science Park värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter. Endast våra personuppgiftsbiträden Invotech AB, Wilson Creative AB och Svensk Dokumenthantering AB som tillhandahåller våra informationssystem har även tillgång till dina uppgifter.

Användning av cookies
Vi använder oss även av så kallade cookies vid besök på www.kalmarsciencepark.se för att analysera besöksstatistik, förbättra användarupplevelsen av vår hemsida och anpassa vår marknadsföring. Du kan läsa mer om vilka cookies som sparas och hur det fungerar här.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss på info@kalmarsciencepark.se för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Begäran om utdrag av dina personuppgifter måste du göra skriftligen genom att fylla i blanketten för begäran om registerutdrag som finns på Kalmar kommuns hemsida. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@kalmar.se Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.