Kontakta oss

Louise Östlund

VD, Tekn. Dr

Skicka e-post

Mats Olsson

Verksamhetsledare Associate och Digital Business

Skicka e-post

Kalle Blohm

Verksamhetsledare Incubator

Skicka e-post

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig

Skicka e-post

Katja Schäfer

Ekonomiansvarig/Back Office

Skicka e-post

Linus Lindquist

Koordinator Incubator

Skicka e-post

Stefhan Klasson

Koordinator Incubator

Skicka e-post

Patrik Karlsson

Projektledare Digital Business

Skicka e-post

Maria Heudorf

Projektkoordinator RINK

Skicka e-post

Jörgen Bödmar

Koordinator E-boost

Skicka e-post

Harry Håkansson

Affärsutvecklare

Skicka e-post

Kenneth Lundin

Affärsutvecklare

Skicka e-post

Ulrik Brandén

Affärsutvecklare

Skicka e-post

Göran Beijer

Affärsutvecklare

Skicka e-post

Jörgen Gustafsson

Affärsutvecklare, Dr

Skicka e-post

Du kan även kontakta oss via formuläret!

    Kalmar Science Park begär samtycke att få lagra de uppgifter du lämnar här för att kunna behandla ditt ärende, informera om våra tjänster, nyheter och aktiviteter framöver samt för statistisk uppföljning i syfte att förbättra våra aktiviteter. Informationen samlas in av Kalmar Science Park, 556504-2859 som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech AB, Wilson Creative AB och Svensk Dokumenthantering AB har tillgång till dina uppgifter. Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta info@kalmarsciencepark.se Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@kalmar.se Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.