Value Creation Forum

VCF stärker din affärsidé och ger nya perspektiv

VCF är ett av flera verktyg som vi gillar att arbeta med. Det står för Value Creation Forum. Genom att vara med om en VCF får ditt företag värdefull feedback från en panel av människor med olika bakgrund.

Syftet är att ditt företag ska bli stärkt och att du ska få tips och råd. Du får bekräftelse på det som är bra och blir upplyst om det som kanske saknas eller hur du ska prioritera.

Så går det till

En VCF går till så att ditt företag förbereder en presentation på cirka 15 minuter där ni presenterar er affärsidé för en panel. Panelen har speciella roller, förtydligade med hjälp av olika färgade kepsar och glasögon för att symbolisera dessa. Grön keps ser möjligheter, vit keps har investerarperspektiv, röd keps är problemorienterad och glasögonen symboliserar kundperspektivet. Blå keps har helhetssyn.

Efter presentationen får panelen ge feedback. Eller som vi gillar att kalla det – Feedforward! Det sker till att börja med utan dialog, där du bara lyssnar till panelen. I slutet öppnas upp för diskussion där du får svara på de kommentarer och synpunkter som framförts.

Nya idéer och stärkt självförtroende

När panelen ger sin feedback bedömer de inte bara innehållet på presentationen, utan även hur du presenterar. Syftet är att alltid ge synpunkter ur ett positivt perspektiv. Ett exempel på det är att man använder ordet ”och” istället för ordet ”men” för att inte förta det positiva i feedbacken.  Panelen uttrycker sina åsikter på ett sätt som gör att du och ditt företag lämnar lokalen med nya idéer och ett stärkt självförtroende.

En VCF passar för såväl unga som etablerade företag och kan vara särskilt lämpligt när företaget vill justera eller testa nya affärsmodeller, produkter eller tjänster.

Boka ett möte eller kontakta oss för mer information!

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.