Så fungerar Incubator

Vill du ta ditt företag framåt och utveckla dina affärer? Då kan Incubator vara något för dig! Oavsett om du är ett helt nytt företag eller varit igång ett tag. Inkubatorn tar emot bolag/entreprenörer från följande kommuner: Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Torsås.

Idémöte

Första steget är att du bokar ett möte med oss där vi träffas och lär känna varandra. Vi kopplar sedan samman dig med en erfaren affärsutvecklare som du kan prata med förutsättningslöst. Du får feedback på din företagsidé.

Boost Chamber vässar din affärsidé

Du kan sedan ansöka och bli antagen till Boost Chamber som är första steget i att gå med i Incubator. Tillsammans med andra entreprenörer får du, under ett intensivt tremånadersprogram, möjlighet att vässa din idé, testa den mot potentiella kunder och ta det första steget mot att kommersialisera din idé. Du får prova rollen som entreprenör och börja fundera över vilken roll du ska ha om du ska bygga ett företag. Här kan du läsa mer om Boost Chamber >

Inkubatorprogram

Inkubatorn är nästa steg där du får individuellt stöd som sporrar och utvecklar ditt företag. Det kan handla om kunskaper, kontakter, kapital och vid behov kontor.

För vem och vad?

Inkubatorn passar bolag eller affärsidéer som är skalbara och har potential att växa, gärna internationellt. Att det finns ett entreprenörskap och intresse för att bygga företag är också viktigt.

Bolag eller affärsideér i

1. Tidig fas – affärside/bolag med längre tid kvar till marknaden.
2. Kommersialiseringsfas – nära lansering på marknad.
3. Igångfas – igång, kund finns och vill ta ”nästa” kliv.

  • Studenter och forskare med forskningsresultat och kunskapsbaserade idéer kopplade till Linnéuniversitetet
  • Näringsliv, företagsnätverk och kluster som har avknoppningar från befintliga företag
  • Fria innovatörer/entreprenörer, dvs. enskilda personer med affärsidéer
  • Bolag inom vårt fokusområde och kluster Digitala Affärer. Såväl utvecklingsbolag som kunskaps -eller säljande bolag, ex e-handlare.

Antagningskriterier till Inkubatorn

ENTREPRENÖR: Har du ambitionen och drivet till att utveckla affärsidén eller företaget?

POTENTIAL: Har du en affärsidé eller företag som har potentialen att växa?

SKALBARHET: Finns det skalbarhetsfördelar i produkten eller tjänsten?

SAMVERKAN: Vi vill att du drar nytta av andra företagares kunskaper och själv också ger av din erfarenhet till andra entreprenörer. Vi ser det också som positivt att du arbetar nära Linnéuniversitetets verksamhet och utbildningar, studenter och forskare.

NYA MARKNADER: Ser du att det finns möjlighet, och vill du, växa med företaget nationellt och gärna internationellt?

TIDSPLAN: Har du fullt fokus på ditt företag och tid att lägga på att vara med i inkubatorn?

HÅLLBARHET: Nytänkande och ett hållbarhetstänk i affärsidén ser vi som positivt!

Kunskaper

Inkubatorn är en språngbräda till tillväxt. Vi har verktygen som kan öka tempot till marknaden. Bland annat regelbundna träffar med affärsutvecklare som ger stöd i att forma strategier och mål exempelvis när det gäller val av kunder, paketering och finansiering. Du får också tillgång till experter inom finansiering, ekonomi, juridik, HR-frågor (human resources) och patent- och immaterialrätt.

Kontakter

Genom affärsutvecklaren och våra egna kontakter till olika företag, branscher, experter, marknader, Science Parks och universitet så får du en stor kontaktyta.

Kapital

Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera och söka bidrag och lån till din tjänst och produkt.

Kontor

I inkubatorn får du nytta av andra företagares know-how. Vi ser det som positivt att du verkar i vår fysiska miljö, men inget krav för att genomföra inkubatorprogrammet.

Fler förmåner

Vi använder flera verktyg som stödjer ditt företagande. Affärsutvecklingsmallar (ex. NABC, Business Canvas), säljstöd, inkubatormöten, halvårsavstämningar, värdeskapande möten (Value Creations) och föredragsserien Digital Business är några exempel. Läs mer på vår hemsida! Genom nyhetsbrev, hemsida och pressreleaser hjälper vi dig att synas.

Modernt utrustade mötes- och konferensrum, samt cyklar och projektor lånar du enkelt av oss. Du blir också ett av flera Kalmar Science Parkföretag och en del i nätverket.

Ansökan och priser

Boka ett förutsättningslöst, kostnadsfritt möte under full sekretess där vi diskuterar igenom dina idéer och ser ifall Incubator är något för ditt företag >

Kontakta oss för aktuell prisuppgift angående inkubatorn >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.