Associate

Väx som en del av våra skräddarsydda nätverk

I Kalmar Science Park finns en unik kombination av expertis och nätverk. Företag och företagare med lång erfarenhet och ett omskrivet nytänkande. I våra nätverk finns stor kunskap och nästan oändliga möjligheter att utbyta erfarenheter, få inspiration och lösa gemensamma utmaningar. Bli en av oss! Gå med i Associate. Som fördjupning och inriktning kan du även välja att vara med i Digital Business om du särskilt vill fokusera på att utveckla dina affärer digitalt.

Associate – nätverket för dig som vill utvecklas

Associate är nätverket för dig som vill ha koll och utvecklas. Som också är öppen för nya idéer och influenser.

Årsavgift Associate 2018

0-5 anställda 3000 kr/företag exkl. moms
6-15 anställda 5000 kr/företag exkl. moms
Över 15 anställda 7000 kr/företag exkl. moms

Det här får du tillgång till*

 • Individuellt möte – träffa bollplank i vår mottagning och få tips.
 • Finansråd – råd och ingångar till finansiering och kapital.
 • Expertrum – 80 tillfällen med öppna expertrum inom allt från ekonomi, försäkring till rekrytering och juridik.
 • Dörröppnaren – förmedling av kontakter till andra företag, experter och universitetet.
 • Företagsnätverket – få kontakter, kunskapsutbyte och möjlighet till samarbete och benchmarking.
 • Kunskapsseminarier och möten om digitalisering och andra teman.
 • Inbjudningar till sociala träffar i nätverket som sommarlunch, lucia, Guldfest m.m.
 • Kunskapsförsörjning – via samarbeten med andra företag eller universitetet.
 • Nyhetsbrev 20 nr/år av Koll.

* kostnader kan tillkomma vid aktiviteter där externa konsulter/andra organisationer tar ut avgifter. Kalmar Science Park har inget eget vinstintresse. I möjligaste mån arrangerar vi avgiftsfria aktiviteter eller aktiviteter till reducerat pris.

+ Digital Business – nätverket för dig som vill göra digitala affärer

Läs mer om tillvalet Digital Business här >

Anslut dig till oss

 • Kontaktperson 1

 • Kontaktperson 2

 • Kontaktperson 3

 • Företagsuppgifter

  Kalmar Science Park begär samtycke att få lagra de uppgifter du lämnar här för att kunna behandla ditt ärende, informera om våra tjänster, nyheter och aktiviteter framöver samt för statistisk uppföljning i syfte att förbättra våra aktiviteter. Informationen samlas in av Kalmar Science Park, 556504-2859 som även är personuppgiftsansvarig. Även våra personuppgiftsbiträden Invotech AB, Wilson Creative AB och Svensk Dokumenthantering AB har tillgång till dina uppgifter. Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta info@kalmarsciencepark.se Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombudet@kalmar.se Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.