Associate

Väx som en del av våra skräddarsydda nätverk

I Kalmar Science Park finns en unik kombination av expertis och nätverk. Företag och företagare med lång erfarenhet och ett omskrivet nytänkande. I våra nätverk finns stor kunskap och nästan oändliga möjligheter att utbyta erfarenheter, få inspiration och lösa gemensamma utmaningar. Bli en av oss! Gå med i Associate. Som fördjupning och inriktning kan du även välja att vara med i Digital Business om du särskilt vill fokusera på att utveckla dina affärer digitalt.

Associate – nätverket för dig som vill utvecklas

Associate är nätverket för dig som vill ha koll och utvecklas. Som också är öppen för nya idéer och influenser.

Årsavgift Associate 2018

0-5 anställda 3000 kr/företag exkl. moms
6-15 anställda 5000 kr/företag exkl. moms
Över 15 anställda 7000 kr/företag exkl. moms

Det här får du tillgång till*

 • Individuellt möte – träffa bollplank i vår mottagning och få tips.
 • Finansråd – råd och ingångar till finansiering och kapital.
 • Expertrum – 80 tillfällen med öppna expertrum inom allt från ekonomi, försäkring till rekrytering och juridik.
 • Dörröppnaren – förmedling av kontakter till andra företag, experter och universitetet.
 • Företagsnätverket – få kontakter, kunskapsutbyte och möjlighet till samarbete och benchmarking.
 • Kunskapsseminarier och möten om digitalisering och andra teman.
 • Inbjudningar till sociala träffar i nätverket som sommarlunch, lucia, Guldfest m.m.
 • Kunskapsförsörjning – via samarbeten med andra företag eller universitetet.
 • Nyhetsbrev 20 nr/år av Koll.

* kostnader kan tillkomma vid aktiviteter där externa konsulter/andra organisationer tar ut avgifter. Kalmar Science Park har inget eget vinstintresse. I möjligaste mån arrangerar vi avgiftsfria aktiviteter eller aktiviteter till reducerat pris.

+ Digital Business – nätverket för dig som vill göra digitala affärer

Läs mer om tillvalet Digital Business här >

Anslut dig till oss

 • Kontaktperson 1

 • Kontaktperson 2

 • Kontaktperson 3

 • Företagsuppgifter

  Enligt PUL (1998:204) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Kalmar Science Park lagrar de uppgifter du lämnar vid registreringen för att kunna ha möjlighet att administrera denna aktivitet, informera om våra tjänster och kommande aktiviteter samt för statistisk uppföljning i syfte att förbättra vår hantering och utbud. Kalmar Science Park värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns.Känslig information som personnummer, lösenord och mobiltelefonnummer får ej komma till tredje persons kännedom.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.