Vision, mission och värderingar

Kalmar Science Park erbjuder en kreativ mötesplats för idéer och innovativa företag som vill växa. Vi stärker regionens attraktivitet genom att tillföra nytänkande, inspiration och nätverksbyggande i nära samarbete med näringslivet och Linnéuniversitetet.

Vår vision

Kalmar Science Park strävar efter att uppnå visionen ”Från lokala idéer till hållbara globala affärer”.

Mission och värderingar

Med ett stort hjärta för entreprenörer, sinne för teamwork och en vilja att utmana skapar vi momentum i företag.

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.