Styrelse

Kalmar Science Park AB ingår i koncernen Kalmar Kommunbolag AB. Styrelsen består av nio ledamöter. Av dessa företräder två ledamöter näringslivet i Kalmar.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kalmar kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Ordförande: Per Jonsson (C)
Vice ordförande: Erik Axetun (M)

Ledamot: Mårten Ekblad (S)
Ledamot:
Emma Wahlmino (L)
Ledamot: Eva Pohl (S)
Ledamot: Torbjörn Andersson (SD)
Ledamot: Leif Nilsson (V)
Ledamot: Emma Burman, representant universitet, Linnéuniversitetet
Ledamot: Mats-Ola Svensson, representant näringsliv, CGI

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.