Historien om KSP

Så växte Kalmar Science Park fram

2003 bildas Kalmar Science Park AB efter ett samgående av Atrium 21 och Soft Center, bägge verksamma sedan senare hälften av 1990-talet. Under denna period fanns hela tiden en aktiv intressent i Näringslivsenheten vid dåvarande Högskolan i Kalmar, numera Linnéuniversitet.

2004 startar Kalmar Science Park sin kuvösverksamhet, motsvarande dagens Incubator.

2006 knyts Kalmar Science Park till koncernen Kalmar kommunbolag AB som ett av åtta dotterbolag. På så sätt ges Kalmar kommun en möjlighet att arbeta mer fokuserat med innovation och tillväxtfrågor i kunskapsintensiva bolag.

2007 startar den nuvarande inkubatorverksamheten Kalmar Science Park Incubator efter ett samgående av Högskolan i Kalmars inkubator Start samt den kuvösverksamhet som tidigare fanns i Kalmar Science Park.

2009 införs de nya verksamhetsområdena Kalmar Science Park Member och Kalmar Science Park Partner.

2011 står Kalmar Science Park värd för den första Innovationsriksdagen som arrangeras av branschorganisationen SISP. Under året ger också ägaren Kalmar kommun ett besked om att fördubbla sitt anslag till verksamheten under en treårsperiod som därefter ska utvärderas.

2012 titulerar Kalmar Science Park sig som ISO-certifierade i kvalitet och miljö enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Under året instiftas klustret Kalmar Science Park E-commerce.

2016 görs verksamhetsområdet Kalmar Science Park Member om till Associate och E-commerce-klustret blir Digital Business.

2017 utses Kalmar Science Park till Excellens-inkubator av Vinnova och är därmed en av de högst rankade inkubatorerna i Sverige.

2019 utökas verksamheten med projektet eHealth Arena – ett samverkansprojekt mellan Region Kalmar län, Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park som ska leda till fler e-hälsotjänster, fler företag som jobbar med ehälsa och fler människor som drar nytta av tjänsterna i sina kontakter med vård och omsorg.

2020 kvalitetsgranskas Kalmar Science Parks inkubator återigen av innovationsmyndigheten Vinnova och kan fortsätta titulera sig Excellens-inkubator, det vill säga som en av de högst rankade inkubatorerna i Sverige.

2022 stärks Kalmar Science Parks basfinansiering med ytterligare 4 miljoner kronor per år från ägarna Kalmar kommun och 4 miljoner från per år från Region Kalmar län, vilket gör att inkubatorprogrammet kan erbjudas till företag i hela länet.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.