Visselblåsarlagen – Det här behöver du tänka på som företagare eller arbetstagare


I december trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Den inför bland annat en skyldighet för arbetsgivare att införa rutiner för anställda som vill rapportera om missförhållanden.

Visselblåsarlagen trädde i kraft den 17e december och i januari besökte Rosholm Dell Advokatfirma Kalmar Sciecne Park för att berätta om lagen. Den ger bland annat skydd till arbetstagare som vill rapportera om missförhållande. Dessa skydd består av ansvarsfrihet, hindrande åtgärder och repressalier.

– Det är inte en rättighet att visselblåsa, utan ett skydd för att visselblåsa, säger Shkurta Pepaj, biträndande jurist på Rosholm Dell Advokatbyrå.

Det finns tre krav för att ha visselblåsarskydd enligt lagen. Dessa är att rapporteringen sker i ett arbetsrelaterat sammahang. Att den som visselblåser har skälig anledning för det vilket innebär att det finns ett samhällsintresse, samt någon av de tre visselblåsarvarianterna, internt, extern rapportering eller offentligörande.

Men även som företagare finns nya saker att tänka på med införandet av den nya lagen.  Det är är de tre viktigaste förändringarna och skyldigheterna att tänka på som företagare.

 

1. Skyldighet att införa ett internt rapporteringssystem/rapporteringskanal

Myndigheter och offentliga arbetsplatser med minst 50 anställda är från den 17 juli skydliga att tillhandhålla ett system för rapportering av missförhållanden. För privata arbetsgivare är sista datumet att införa detta den 17 december 2023, om inte antalet anställda överskrider 250 personer, då gäller samma datum som för offentliga arbetsgivare. Arbetsplatser med färre anställda än 50 personer har ingen skyldighet enligt lagen att inrätta en sådan funktiom.

Syftet är att underlätta för medarbetare som vill visselblåsa att ge dessa en enkel möjlighet till att rapportera. Ett exempel kan vara en speciel kanal i ett internt kommunikationsverktyg.

 

2. Anonymitet och GDPR

Eftersom visselblåsning görs av en individuell person och berör individer kommer troligtvis även personuppgifter att behandlas.  Därför ska inte heller företagare hantera personuppgifter om känsliga ämnen eller brottslig verksamhet hur som helst. Visselblåsarlagen ger dock vissa undantag.

– Visselblåsarlagen kan ses som en utvidning av GDPR, säger Elsa Elmgren Stenkula, biträdande jurist på Rosholm Dell Advokatbyrå.

Det fortfarande finnas viss återhållsamhet mot att behandla personuppgifter i samband med brott. Det är även viktigt att rensa bland äldre personuppgifter som inte längre är aktuella eller behöver behandlas.

 

3. Håll inte egna utredningar och krav på dokumentation

En viktig del av visselblåsarlagen är att få lärdom om missförhållanden. Däremot är det lika viktigt att komma ihåg att företag inte är brottsutredande myndigheter. Får en företagsledare eller chef information om ett missförhållande eller lagbrott är det viktigt att en anmälan ställs till polisen eller annan ansvarig myndighet.

Återkoppling är inte nödvändigt, en arbetsgivare behöver inte återkoppla om allt som de har fått till sin kännedom.

Text och foto: Gustaf Rossi

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.