Nytt biotechföretag etableras i Kalmar


Nu välkomnar vi Alertix AB till Kalmar Science Parks Incubator. Alertix är ett nytt biotechföretag som utvecklar ett unikt veterinärmedicinskt diagnostiktest för att upptäcka cancer hos hundar, hästar och katter via ett enkelt blodprov.

– Ambitionen är att kunna ge djurägare fler glädjefyllda år tillsammans med sina älskade sällskapsdjur, berättar Bengt Åstrand (bilden) som är vd på Alertix. Vi kommer att inrikta oss på hundar till en början, men längre fram kommer även katt- och hästtest.

Lika vanligt som hos människa

Cancer hos hundar är lika vanligt förekommande som hos människa och ökar hela tiden. Statistik från Agria Djurförsäkringar visar att under en femårsperiod behandlades 55 000 hundar i Sverige, varav 2000 i Kalmar. Med Alertix test blir det lättare att diagnostisera cancern tidigare och därmed få en bättre prognos. Med tekniken, som är patentsökt, kan man upptäcka i princip all typ av cancer, både solida tumörer och blodcancer. Testet har också hög känslighet, vilket innebär ett säkert provsvar.

– Vi ser en växande global marknad för vår produkt, säger Bengt Åstrand. Målgruppen är främst veterinärer, men målet är också att nå ut till hundägare för att upplysa om att testet finns. Det finns förstås även ett stort intresse hos försäkringsbolag som erbjuder djurförsäkringar.

Teamet bakom Alertix

Bengt Åstrand är docent vid Linnéuniversitetet och har, bland annat, en bakgrund som apotekare, medgrundare och v vd på Vårdapoteket. Teamet bakom Alertix består även av marknadschefen Anne-Charlotte Aronsson som är disputerad vid Stockholms universitet samt forskningschefen Staffan Eriksson, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Det finns även ett forskarteam i Uppsala knutna till företaget där forskning och utveckling av produkten sker. Själva företaget och försäljningen kommer dock vara baserad i Kalmar.

Alertix utvecklar sitt företag med stöd av Kalmar Science Parks affärsutvecklare Jörgen Gustafsson. Affärsutvecklingsträffarna är grunden i inkubatorn, men att vara med i Incubator innebär fler aktiviteter som förbereder ett företag att växa.

Läs mer om vad Incubator innebär här >

Text och foto Camilla Dopson

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.