Vi sammanfattar DigiBusiness 2.0


När projektet nu går mot sitt slut reflekterar vi över den resa som DigiBusiness 2.0 har varit. En grundlig presentation av projektets olika fokusområden, mål, resultat och insikter hölls för att sammanfatta projektet och blicka framåt.
Ett nationellt, internationellt och regionalt kunskapscenter 

Ett av projektets mål har varit att etablera nya kunskapscenter. Genom att sammanföra experter, innovatörer och entusiaster har dessa kunskapscenter inte enbart varit epicentrum för projektaktiviteter, utan även för kunskapsspridning över hela regionen. Dessa centrum fungerar som hjärtat för vår strävan att öka kunskapen inom digitalisering och är en viktig motor för kunskapsspridning och tillväxt i vår region.

Smarta arbetssätt och behovsanpassade aktiviteter

En nyckelfaktor i detta projekt har varit att etablera ett effektivt arbetssätt för regional idémottagning och nätverksarbete. En viktig insikt var att en dedikerad koordinator är en avgörande faktor för att upprätthålla levande och framgångsrika nätverk. Koordinatorn, tillsammans med de olika styrgrupperna anslutna till projektet, har lagt stor vikt vid att skapa aktiviteter som möter deltagarnas specifika behov. Utöver de nätverk som etablerats har utbildningstillfällen, innovationstävlingar och en ny tech-konferens genomförts.

Nätverk i framkant

Agneta Klippvik, som granskade projektet, noterade att nätverkens innehåll är i framkant. Målgrupperna som deltog i projektets olika aktiviteter höll med om detta och betonade vikten av en neutral mötesplats för att dela erfarenheter och öka sin kunskap. De seminarier, workshops och utbildningar som arrangerades har höjt kompetensen och uppmuntrat till nya arbetssätt bland deltagarna. Teknologi och e-handelsnätverken har blivit naturliga samlingsplatser för kunskapsutbyte för så väl etablerade organisationer, start-ups och studenter och har fungerat som fönster till regionens företagslandskap och möjligheter. 

Nu blickar vi framåt

DigiBusiness 2.0 har inte bara varit ett projekt utan en berättelse om samarbete och tillväxt för regionen. Våra nätverk har vuxit och utvecklats till platser där människor har delat sina idéer, erfarenheter och visioner, vilket har lyft kompetensen inom e-handel och teknologi till nya höjder. Nu står vi redo att välkomna framtida utmaningar och möjligheter med en stark grund.

Personer som samtalar under DigiBusiness summary
Det blev flera intressanta diskussioner under presentationen
Bli medlem i något av våra nätverk

Det absolut enklaste är att du skriver upp dig på någon av våra aktiviteter som sker i nätverken. Då blir du automatiskt med i nätverket och kan ta del av framtida aktiviteter via epost-utskick.

E-handelsnätverket>

Tech-nätverket>

Sara Johansson

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.