Var med och påverka regeringen under corona


Vi vet att den rådande coronasituationen påverkar, eller kan komma att påverka dig som håller på att utveckla ditt företag – vare sig du har ett ungt eller etablerat bolag. Vår branschorganisation Swedish Incubators and Science Parks, SISP, genomför därför just nu en enkätundersökning  bland företag för att synliggöra den fulla effekten för våra beslutsfattare. Ditt bidrag är oerhört värdefullt!

Svara på enkät och påverka regeringen

Svaren på den här korta enkäten kommer att skickas direkt till regeringen och utgöra ett inspel i deras arbete med stödåtgärder. Ge den 4 minuter! Ju fler svar vi får, desto viktigare kommer resultatet bli i våra beslutsfattares ögon.

SISP har tidigare gjort en liknande enkät och haft en mycket bra dialog med såväl andra branschföreningar som med beslutsfattare. Det har bidragit till att Almi Invest nu har förstärkts med ytterligare 400 mkr för att hjälpa företag och att flera förslag ligger på förhandlingsbordet. Nu behöver man kunna beskriva utvecklingen – så var med och ge din input. Det gör skillnad!

Svara på enkäten här >
Det här visade tidigare undersökning

Här är några av slutsatserna som sammanställningen av undersökningen den 29 april visade:

  • 7 av 10 startups riskerar att inte överleva 6 månader
  • 75 procent bedömer att det är svårare att söka kapital nu
  • 51 procent upplever en försämring av omsättningen från svenska kunder redan 1 mars 2020.
  • 75 procent uppger att hälften, eller mer än hälften av deras planerade projekt blir inställda eller uppskjutna.
  • Bolag med färre än 10 anställda har i snitt sagt upp 19 procent av personalen.

Text Camilla Dopson

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.