Value Creation Forum ska ge nya perspektiv på affärsidé


I höst införs workshopformatet ”Value Creation Forum” som en regelbunden aktivitet i inkubatorn. Syftet är att unga bolag ska utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av en effektiv struktur för affärsutveckling i tidiga företag. Metoden har sin grund i verktyget NABC från SRI International.

I workshopen får det utvalda bolaget strukturerad och värdeskapande feedback från en panel om angelägna frågeställningar. De nya perspektiven brukar upplevas som mycket värdefulla. Paneldeltagarna har speciella roller, förtydligade med hjälp av hattar och glasögon.

–       Grön keps ser möjligheter, vit keps har investerarperspektiv, röd keps är problemorienterad och glasögonen symboliserar kundperspektivet. Blå keps har helhetssyn, berättar Mats Olsson som leder verksamheten i Kalmar Science Park Incubator.

Text och redigering: Helena Erngård

Läs mer:

hwww.sri.com/

Mer information, kontakta:

Mats Olsson | Verksamhetsledare
Kalmar Science Park Incubator
0480-45 34 21
mats.olsson@kalmarsciencepark.se

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.