Fortbildningsinsats går mot sitt slut


Kalmar Science Park summerar ett kompetenshöjande projekt, Insikt och Utsikt, där medverkande företag har erhållit kostnadsfria aktiviteter i form av utbildningar, seminarier och mötesplatser.

Kalmar Science Park har deltagit i projektets styrgrupp och hjälpt till att formulera ansökan utifrån näringslivets och företagens behov av kompetensförsörjning och följt genomförandet från början till slut.

Projektet har pågått sedan 2012,  finansierats med 12,7 miljoner kronor och har haft 117 tjänste- och industriföretag i länets tolv kommuner. Cirka 1100 kursdeltagare har genomgått någon form av kompetenshöjande insats. Bland dessa var flera entreprenörer från Kalmar Science Park. Förutom utbildningar har deltagarna erbjudits mötesplatser med chans till korsbefruktning, nätverkande och affärer.

Förutom att många har fått möjlighet till ny kunskap så har företagen stärkt sin konkurrenskraft. Det här var det andra samverkansprojektet som ESF-rådet/europeiska socialfonden har finansierat med IUC i Kalmar.

IUC i Kalmar har genomfört projektet tillsammans med Torsås Företags Centrum, Sustainable Sweden Southeast, Ostkustens Utvecklingscentrum och Kalmar Science Park.

Just nu pågår summering och avrapportering, men redan nu ser man över kommande ansökningsmöjligheter. Så håll ögonen öppna efter nya möjligheter under 2015.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.