Unikt center för digitala affärer invigs


Idag invigs Gunilla Bradley Center vid Linnéuniversitetet där nydanande forskning om digitala affärer ska bedrivas.

Centret är tvärvetenskapligt och blir unikt i Sverige till form, storlek och fokus, med forskare från både Växjö och Kalmar. Centret ska även ha nära relationer med näringslivet för att säkra att forskningen är relevant och att den nya kunskapen kommer till användning för dem som behöver den mest, det vill säga företag som digitaliserar sina verksamheter.

– Vi önskar lycka till och hoppas på ett nära och givande samarbete i framtiden, säger Torbjörn Johansson, tf VD på Kalmar Science Park.

Forskningspionjär från Småland

Gunilla Bradley Center namnges efter en sann forskningspionjär, Dr Gunilla Bradley, professor emerita vid KTH som är född och uppvuxen i småländska Högsby. Professor Bradley påbörjade sina första studier av digitalisering av arbetsplatser redan under 1970-talet.

Radikal samhällsutveckling

Det är den radikala digitaliseringen av samhället och företagsvärlden i synnerhet som nu gör att forskare från ett antal fakulteter går samman med målsättningen att arbeta fram ny och nödvändig kunskap om vad som gör att digitala företag antingen lyckas eller misslyckas, men också studerar hur företagen påverkar samhället i stort.

Centret leds av professor Darek Haftor och invigs den 21:a och 22:a januari i Växjö respektive Kalmar. IT-minister Mehmet Kaplan medverkar vid invigningen i Kalmar.

Bild ovan: Gunilla Bradley, forskningspionjären som lånar sitt namn till det nya centret.

Text Camilla Dopson