Unik näthandel för lantbrukare lanseras


Ytterligare ett spännande företag antas till Incubator. Det är Andreas, Mikael och Bengt Svensson med det familjedrivna företaget Lantbruks VVS. Inom en snar framtid lanserar de sin näthandel för vvs-produkter riktad till lantbrukare.

Bakom företaget finns gedigen kunskap och erfarenhet av installation och försäljning av vvs-produkter. Andreas och Mikaels farfar startade Vatten och Värme i Färjestaden AB redan på 70-talet och företaget har gått vidare inom familjen.

– De senaste åren har vi sett en trend av gör-det-själv-konsumenter och här sticker lantbrukare ut, säger Andreas Svensson. De har gått från att i snitt köpa 10 servicetimmar årligen för vvs-arbeten till 2,5 servicetimmar. Vi såg att en ny e- handel under ett nytt varumärke kunde vara en lösning för att fånga upp dem.

Färre men större jordbruk
Det finns drygt 63 000 lantbruksföretag i Sverige, men antalet minskar varje år. Däremot minskar inte produktionen. Det blir istället färre, men större företag och slitage på vvs uppstår och behöver åtgärdas oavsett, annars kan det bli kostsamt:

– Det finns risk för skador på byggander och andra tillgångar och brist på vatten kan även innebära en fara för djurens hälsa, man får sämre skördar och så vidare, berättar Andreas.

VVS-produkter och kunskap
Lantbrukare har behov av både klassisk vvs, av samma typ som hushållen, men även specialprodukter som ofta köps hos Granngården, DeLaval och andra. Det innebär att de idag måste handla hos flera aktörer.

– Vi vill erbjuda både och, säger Andreas. Till det vill vi dessutom erbjuda vår expertkunskap i form av bra installationsgudier, manualer och kundtjänst. Hemleverans av produkterna ska gå snabbt, helst dagen efter. Målet är att hjälpa lantbrukaren att spara både tid och pengar.

Stöd att spetsa sitt affärserbjudande
I Kalmar Science Parks inkubator får Lantbruks VVS tillgång till ett kontaktnät med både expertis och andra e-handlare.

– Vår affärsutvecklare Harry Håkansson lugnar oss att inte stressa så mycket, säger Andreas. Han har hjälpt oss att spetsa till vårt affärserbjudande. Utan honom hade vi inte varit där vi är idag.

Kort om Lantbruks VVS

Näthandel med vvs-produkter för lantbrukare
Familjeföretag baserat i Färjestaden, bestående av pappa Bengt och sönerna Andreas och Mikael Svensson
Webbutiken lanseras på svenska marknaden under våren 2017
Ambitionen är att expandera till de nordiska länderna, Polen och eventuellt Tyskland
Text Camilla Dopson
Stora bilden: Andreas Svensson
Lilla bilden: Mikael Svensson