Tre förslag till att förbereda sig inom cybersäkerhet


Cybersäkerhet blir en viktigare del av alla företag i takt med att samhället digitaliseras. Jonas Lejon är cybersäkerhetsspecialist och föreläste om hur företag kan använda cybersäkerhet som en konkurrensfördel.

IT-säkerhet är en central del i alla moderna organisationer. Alla företag använder sig av IT på något sätt och allt mer teknik kopplas upp mot internet. Att vara förberedd inom säkerhet är en central funktion för att lyckas med sin affärsidé. Ett exempel är attacken mot Coop.

– Det var inte så många som trodde att det inte skulle gå att handla på grund av IT. IT-säkerhet måste finnas med överallt, säger Jonas Lejon.

IT-säkerhet är också något som är ganska nytt. Hela tiden kommer det nya system och lösningar för bättre säkerhet. Men det finns också en del enkla saker företagare kan göra. Här följer tre förslag att förbereda sig för eventuella attacker.

 

1. Utbilda personalen

Det räcker inte längre att enbart ha en bra brandvägg eller ett bra virusprogram, menar Jonas Lejon. Det är minst lika viktigt att utbilda medarbetare i säkerhetsfrågor. Genom regelbundna utbildningar kan medarbetare påminnas av att tänka på säkerheten i sitt arbete.

 

2. Testa organisationen

För att följa upp utbildning av medarbetare är ett bra experiment att testa sin organisation. Det kan göras genom att till exempel ringa sin kundtjänst och utge sig för att vara en anställd och sedan få kundtjänsten att lämna ut information. Genom att regelbundet testa sina medarbetare kommer fler att bli mer uppmärksamma på säkerheten.

 

3. Håll koll på samtlig IT-utrustning

Många organisationer har inte koll på hur många datorer och annan IT-utrustning som finns hos dem. Genom att hålla bättre koll på all utrustning och skapa backuper, är du som företagare mer förberedd. Det är också viktigt att hålla koll på vad det finns för backuper, att dessa finns tillgängliga offline, vilka operativsystem som används och vad som har de senaste uppdateringarna.

Text och foto: Gustaf Rossi

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.