Svensk forskning bakom unikt cancertest för sällskapsdjur


Alertix Veterinary Diagnostics är det nya svenska biotechbolaget i Kalmar Science Parks inkubator som utvecklar ett unikt cancertest för sällskapsdjur som kan få stor betydelse för både djurägare och veterinärer.

Cancer är lika vanligt hos sällskapsdjur som hos människor. Behandlingsmetoderna blir allt bättre och ofta kan djuren botas. Tidig upptäckt är dock avgörande för framgångsrik behandling. Testet, bygger på mångårig forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

– Vi har utvecklat en unik metod att upptäcka enzymet tymidinkinas, TK, i blodprover. Enzymet är en biomarkör för tumörtillväxt som kännetecknar cancer, berättar Alertix forskningschef Staffan Eriksson.

Klarar även solida tumörer

Det som gör metoden unik är att den mäter förekomsten av enzymet med hjälp av antikroppar. Det gör att den kan användas för att upptäcka inte bara olika former av blodcancer, som dagens TK-tester gör, utan också solida tumörer. Det finns det ingen annan metod som klarar.

– Ett enkelt blodprov är allt som behövs. Visar analysen att värdet är förhöjt finns det starka skäl att misstänka tumörtillväxt. Det här enzymet frisätts i blodet på ett mycket tidigt stadium – innan djuret visar några synliga symtom. Därför kan det få stor betydelse för tidig upptäckt av cancer, säger Staffan Eriksson.

Test för hund 2019

Utvecklingen av ett test för hund är nu inne i slutfasen. Planen är att det ska vara tillgängligt för veterinärkliniker och laboratorier i Sverige och Norden under första halvåret 2019. Därefter kommer tester för katt och häst att introduceras på marknaden.

Flera användningsområden

Testerna kommer att bli ett kraftfullt verktyg för att tidigt ställa rätt diagnos. Men också för övervakning av cancerbehandling i djursjukvården – för att se om djuret svarar på behandlingen.

– Vi menar också att det kan finnas starka skäl att använda testerna för screening av djur över en viss ålder. Det innebär att man rutinmässigt erbjuder tester till låt säga alla hundar över åtta års ålder. För precis som hos människor ökar cancerrisken ju äldre djuren blir, säger Henrik Rönnberg, veterinäronkolog vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Premiär för första hemsidan
Idag lanseras Alertix första hemsida – alertixvet.se. Där finns mer information om testerna, forskningen och om cancersjukdomar hos sällskapsdjur.

Frågor besvaras av:
Bengt Åstrand, vd, tel 070-670 76 42

Fotnot: Alertix Veterinary Diagnostics grundades 2017 för utveckling och marknadsföring av laboratoriekit för tidig upptäckt och övervakning av cancersjukdomar hos sällskapsdjur som hundar, katter och hästar. Alertix Veterinary Diagnostics har sitt säte i Kalmar och ingår i Kalmar Science Parks inkubator. Forskningen bedrivs i Uppsala.

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.