Strategiarbete med avslutande teamaktivitet


Den 16-17 september genomfördes ett  strategiarbete där personal och styrelse tillsammans diskuterade Kalmar Science Parks framtid. Workshopen leddes av Daniel Olsson från Ilenio och fokus var på mål och mätmetoder. Det var andra delen av ett omfattande strategiarbete som  Ilenio genomför med Kalmar Science Park,  men den första där styrelse och personal jobbar i workshop tillsammans. En av de första frågeställningarna ”Vad behöver man göra för att vinna?” praktiserades genom en lagtävling.

Dagen mynnade ut i ett antal områden som man enats om att det var viktigt att mäta. Även förslag på varför, hur ofta och av vem. Tanken är att personalen ska arbeta vidare med resultatet på kommande verksamhetsmöten som genomförs varje vecka.

Strategiarbetet avslutades med en gemensam personalaktivitet på Öland. Här fick tankarna från workshopen landa. Det blev islandshästridning i två timmar genom det Öländska landskapet. Bland annat längs havet där en ovanlig syn dök upp — en stor havsörn!

Redigering text & foto: Helena Erngård

För ytterligare information, kontakta Louise Östlund.