Stort gensvar på mässnärvaro


E-commerce Stockholm, en mässa för handel både på nätet och i butik, hade en delegation från Kalmar som utställare den 1-2 april. Närvaron på mässan blev uppskattad.

Det var Kalmar Science Park e-Commerce som tillsammans med Kalmar kommun delade mässmonter. Som utställare bland övriga e-handelsaktörer var kommunens och kommunbolagets närvaro överraskande för besökarna, men positiv.

 – Vi hade ett fantastiskt gensvar för vår närvaro på mässan, säger Roland Karlsson som är projektledare på Kalmar Science Park och en av utställarna.

Tio av regionens e-handelsföretag presenterades i montern. Syftet med att vara med på mässan var att visa upp Kalmars e-handelssatsning och e-handelsklustret för en större publik.

Mässan besöktes av cirka 6000 deltagare och hade lite över 200 utställare.


Vilket stöd kan du få av Kalmar Science Park och e-handel?

– För dig som driver e-handelsverksamhet finns vårt e-handelskluster e-commerce. Den främsta fördelen tror jag ligger i att få möjligheten att bolla idéer, teknik, tips eller konsulter med kollegor i branschen. Vi försöker dessutom att erbjuda ett utbud av föredrag inom olika ämnen med anknytning till e-handel. Genom att vara med i klustret får du hjälp med kunskap och kontakter.

Johanna Wihl, verksamhetsledare Kalmar Science Park e-Commerce

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.