Skräddarsydda erbjudanden i framtidens handel


– Jag tror att digitaliseringen som möjliggörare inte är en option, utan något som alla helt enkelt måste omfamna. Omfamna, förstå och kapitalisera på, säger Malin Sundström om e-Handelsdagens tema Digitalisering som möjliggörare.

Malin Sundström är Sveriges ledande forskare inom konsumentbeteende och föreståndare för Handelslabbet i Borås. Hon ska föreläsa två gånger under e-Handelsdagen, en gång själv och en gång med Patrik Stoopendahl, med vilken hon har skrivit boken ”Köprevolutionen – hur den digitaliserade konsumenten transformerar handel, varumärken och marknadsföring”.

– Min föreläsning heter Framtidens butik och handlar om vårt digitaliserade samhälle och vilka förändringar det innebär att fler och fler har tillgång till internet. Det är en förändring som påverkar de flesta sektorer i samhället och innebär att många måste ställa om sin verksamhet, fundera över vilket kunderbjudande man ska ha och tillvarata de möjligheter som finns, istället för att försöka motarbeta utvecklingen. Inom handeln innebär digitaliseringen massor med möjligheter och hot, där den globala e-handelsutvecklingen kan vara en förklaring till att branschen har lönsamhetsproblem.

Skräddarsydd information
Malin berättar också om hur den globala konkurrensen gör att svenska handelsaktörer i högre grad slutat att skilja på e-handel och fysisk handel, eftersom man inser att det handlar om att kunna erbjuda flera kanaler till sina kunder. Hon är övertygad om att företagen måste bli bättre på att använda möjligheterna med stora datamängder och erbjuda kunderna skräddarsydd information som är unikt designad för varje individ.

– Digitala ”touchpoints” kommer att vara morgondagens kassadisk och gränssnitten måste erbjuda överlägset kundvärde. Handelns medarbetare kommer också att behöva lära om för att möta en allt mer krävande kund.

Malin hoppas att de som lyssnar på henne under e-Handelsdagen får en insikt om att det inte längre handlar om e-handel eller fysisk handel, utan om att utveckla nya sätt att bedriva handel, sätt som stimulerar offline-kunden att ibland välja online-handel och tvärtom.

– Att se möjligheten i att finnas på flera platser, dels de fysiska men också de virtuella. Att få inspiration till att vilja pröva förändring i sin egen verksamhet. Att tänka i nya banor.

Mobilt handelslabb på Kvasten
Malin Sundström är föreståndare för Handelslabbet i Borås, som i sin mobila version kommer att sättas upp på Kvasten under E-handelsdagarna. Handelslabbet är ett testlaboratorium och en del av SIIR, Swedish Institute for Innovative Retailing. Vid Handelslabbet bedrivs handelsforskning i nära samarbete med företag. Labbet bidrar till en innovativ och hållbar handel, främst med fokus på hur tekniska och digitala lösningar kan designas för att stödja kunder i dess beslut och handlande.

– Vi samverkar med ett antal företag där vi gemensamt tar fram och driver forskningsprojekt som har högsta relevans för näringslivet. Vi håller workshops med handelsföretag där krav och forskningsbehov belyses. Genom att skapa ett labb för handel skapas möjligheter för företag att i samverkan med akademin finna innovativa lösningar som kan bidra till uthållighet och konkurrensfördelar. Vi tror att samsyn och samverkan mellan flera aktörer är en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Text: Sofia Ekholm

Anmäl dig till e-Handelsdagen den 22 september >>

Anmäl dig till Handelslabbet och get-together dagen innan, den 21 september >>

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.