SensIoT tar plats i inkubatorn för att bekämpa matsvinnet


SensIoT, det senaste bolaget som antogs till inkubatorn, har med produkten SWILL en vision om att minska matsvinnet genom innovativ teknik. Grundat av Oskar Lövsveden, Anton Munter, Viktor Ödman, Hanna Storm, Linda Björnström och Kristina Blad, har företaget sitt ursprung i IoT-labbet vid Linnéuniversitetet.
En global utmaning

Med hjälp av en digital våg och en tillhörande applikation kan svinnet enkelt kategoriseras och rapporteras in i databasen. De börjar genom att mäta matsvinnet inom restauranger och organisationer för att ta sig an ett av världens stora globala problem – matsvinnet. Med över 1,3 miljoner ton livsmedel som slängs i Sverige årligen, är målet att driva en beteendeförändring.

Ekonomiskt att vara hållbar

Den digitaliserade processen för att mäta och rapportera olika sorters matsvinn ger verksamheter en större insikt i hur stort deras svinn är och vad som är den bästa åtgärden. Swill används just nu av restaurangen PM & Vänner i Växjö som har installerat två SWILL-stationer. Mätningen för matsvinnet där under 2023 förutspås landa på 2400 kg, vilket motsvarar en kostnad på 84 000 kr som slängs bort och då med en lågt beräknad kostnad för svinnet.

Vill mäta mer i framtiden

Framåt vill SensIoT koppla på AI för att analysera och mäta andra faktorer som kan bidra till matsvinnet, så som väder, ljudnivå och liknande. De planerar även att använda sin teknik inom andra branscher för de som har behov av att mäta svinn i sina tillverkningsprocesser.

Ett team med kompletterande expertis
SensIoT är ett starkt team med experter inom olika områden: Hanna Storm och Kristina Blad, grundare av Stormblad, tar på sig rollen som kommunikations- och marknadsföringsspecialister, medan bolaget Uptilt som består av Oskar Lövsveden, Anton Munter, Viktor Ödman och Olof Enström, ger teknisk expertis. Linda Björnström tar ledningen som VD och har det övergripande ansvaret och ekonomiskt fokus.

-Vi ser fram emot att ta del av de resurser som finns i inkubatorn. Det känns viktigt att någon kan ifrågasätta vår produkt och utmana oss för att kunna utvecklas vidare. Att bli en del av det nätverk av andra nystartade bolag för att kunna ta del av deras resor och utmaningar tror vi kan vara otroligt givande, säger grundarna.

Läs mer om SensIoT och deras produkt Swill här>
Klicka här för att boka ett förutsättningslöst, kostnadsfritt idémöte>

Sara Johansson

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.