Stöd till företag med internationella ambitioner


Kalmar Science Park är en av aktörerna i ett nytt projekt där ambitionerna är att underlätta för internationell etablering och internationella samarbeten för företag och akademi.

Science Parks samverkan med närliggande universitet är viktig. Linnéuniversitetet är ett av fyra lärosäten som ingår i något som kallas för Innovationskontoret Fyrklövern. Övriga är Karlstad universitet, Mittuniversitetet och Örebro Universitet.

Dessa fyra lärosäten finns representerade i sex regioner och är starka motorer i respektive region och fungerar som aktiva parter i det regionala innovationsstödssystemen. Vid sidan av dessa lärosäten finns förutom Kalmar Science Park också  Videum Science Park, Karlstad Innovation Park, Mid Sweden Science Park, Åkroken Science Park samt Örebroregionens Science Park. Tillsammans är vi ganska stora. Lärosätena tillsammans omfattar cirka 80 000 studenter. Till detta tillkommer ett stort antal forskare och företag.

Genom ett av SISP- och Vinnova-finansierat samverkansprojekt vill vi nu komma fram till en gemensam modell för samverkan mellan de sex Science Parks som är kopplade till Fyrklövern som ett interregionalt samarbete.

I projektet ingår även att underlätta för internationell etablering och internationella samarbeten, såväl för företag som för akademi. Fokus ligger på Tyskland. Förhoppningen är att projektet ska ge en ökad kontakt mellan parkerna och lärosätena, men också att det ska stärka lärosätenas konkurrenskraft. Genom att marknadsföra oss tillsammans internationellt hoppas vi kunna locka till oss fler studenter, etableringar och intressenter.

Vill du veta mer om projektet? Är Tyskland en intressant marknad för dig? Hör av dig till Johanna!

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.