Om ”såddmedel” i tidig fas av företagande


I en tidig fas av ditt företagande kan du behöva finansiering. I den djungeln gäller det att hitta rätt, därför bjöd vi in ALMI Invest för att berätta mer.

Det var vår kontakt Per Antonsson, Investment Manager ALMI Invest,  som besökte entreprenörerna i Kalmar Science Park Incubator den 6 februari.  Syftet var att informera om de finansieringsmöjligheter de erbjuder.

Han berättade att ALMI Invest  arbetar med ägarkapital i ”såddfas”. Det innebär oftast finansiering  i fas där bolaget står inför att nå ut till en marknad eller nyligen etablerat sig på marknaden och med investeringar upp till cirka 2 500 000 kr.  Man kan säga att de är ett komplement till verksamheten ALMI Invest Södra Småland, där det oftare handlar om expansionskapital för att ta ut ett företag på en stor marknad.

ALMI Invest investerar i bolag som har skalbar verksamhet där de utvecklade produkterna och tjänsterna kan användas till många kunder på stora marknader och har hög tillväxtpotential på en global marknad.

Vill du veta mer om finansiering/kapital?
Kontakta Mats Olsson, verksamhetsansvarig Kalmar Science Park Incubator
mats.olsson@kalmarsciencepark.se
0480-45 34 21 eller  0705-21 16 94

 

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.