RINK – Regional Inkubation för företag i länet!


Kalmar Science Park Inkubator har genom EU:s strukturfonder beviljats medel till projektet RINK, Regional Inkubation. RINK gör det möjligt för fler företag i fler kommuner i Kalmar län att få tillgång till en etablerad inkubatorprocess som är ett verktyg för affärsutveckling i företaget. 

Projektets primära målgrupp utgörs av unga, nya och etablerade SME-företag med utvecklingsidéer, tillväxtpotential och gärna ett innovativt erbjudande. Genom inkubatorprocessen får företagen stöd att utveckla företagets affärsidé, mål och strategier och förbereds för att kunna bli ett skalbart växande företag. Företagen har stöd av affärsutvecklare, experter och har tillgång till företagsnätverk och kontaktvägar till finansiärer.

RINK är uppdelat i två underprojekt:

1. RINK – Regional Inkubation
Delprojektet RINK är ett sätt att regionalisera inkubatorfunktionen och innebär ett samarbete med kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro och Torsås.

2. e-Boost
e-Boost erbjuder ett riktat affärsstöd till unga företag med affärsidéer inom e-tjänster och digitala marknader. Exempel på detta är e-handlare, e-tjänster och teknikföretag inom digitala affärer. E-boost riktar sig främst till tidiga och unga företag som med hjälp av affärsutvecklare och experter inom digitala marknader kommer att stödja deras utveckling. e-Boost arbetar nära klustret Digital Business som är en del av Kalmar Science Park, för att dra nytta av den erfarenhet och kompetens som finns hos de etablerade e-handelsföretag och kontakter till experter som klustret byggt upp och förmedla detta till e-Boostföretagen.

I projektet kommer deltagande företag träffa affärsutvecklare och delta i möten vid Kalmar Science Park Incubator i Kalmar, men även möten i de deltagande kommunerna.

Projektet riktar sig till de kommuner som är anslutna till projektet. Finns det företag från andra kommuner som är intresserade av Kalmar Science Parks inkubatorfunktion så går det bra att höra av sig för att se om möjligheter finns att ansluta sig på annat sätt.

Kommuner som är anslutna till projektet:
– Borgholm
– Emmaboda
– Kalmar
– Mörbylånga
– Mönsterås
– Nybro
– Torsås

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.