Tema HR: Rätt människor får ditt företag att blomstra


I höst erbjuder Kalmar Science Park sina medlemmar ett expertrum med specialister inom Human resources, i HR-rummet. Där möter du Linda Petersson eller Terese Smålander Carlstedt, från Sententia Rekrytering & HR. Droppa in med ditt bolags aktuella frågeställningar.

Human resources, HR, kallas hanteringen av ett företags mänskliga resurser. Det kan vara ditt företags viktigaste investering, att hitta rätt person på rätt plats.

Två som möter dig i HR-rummet är Linda Petersson eller Terese Smålander Carlstedt, från Sententia Rekrytering & HR i Kalmar. Med sammanlagt mer än trettio år i branschen, har de haft kontakt med många människor under åren. De kommer att svara på ditt företags frågor rörande personalförsörjning inom tjänstemannasidan, oavsett bransch. Det kan handla om rekrytering, headhunting eller uthyrning av konsulter. Däremot inte fackliga eller juridiska frågor.

En felrekrytering kan bli kostsam, cirka 700 000 kronor kan det röra sig om. Att ta hjälp kan vara till en stor fördel och att ta reda på vilken hjälp just du behöver är Sententia vana vid. Många arbetsgivare väljer att göra delar av en rekrytering själva men tar hjälp av Sententia med andra moment. Det kan till exempel handla om att få stöd i själva intervjusituationen av kandidater. Kanske är man ovan att intervjua, och då kan fokus hamna på att ställa bra frågor, istället för att lyssna och ta in vad kandidater förmedlar. Däremot kanske man med fördel väljer att göra andra delar själv, t ex ringa referenser. När det gäller att slutligen välja kandidat, så brukar Linda och Terese ge råd och vara ett bollplank till den rekryterande chefen men beslutet tar kunden alltid själv.

När ett företag står i behov av att ersätta en person är det lätt att man söker efter en kopia av den tidigare anställde, vilket inte alltid behöver vara den bästa lösningen. Denna situation öppnar möjlighet att t ex omorganisera sig och vidareutveckla befintlig personal och fylla på med något annat än det man tidigare hade. Idag när arbetsmarknaden öppnats upp och blivit mer global så är det även lättare ta in internationell kompetens vilket också kan ge stora fördelar för arbetsgivaren i kontakt med omvärlden.

—    Om man vill utveckla och förändra ska man inte välja att anställa någon som är för lik sig själv, säger Linda.

Vad en arbetstagare värdesätter hos en arbetsgivare

 • Ett gott värderingsarbete och ett trivsamt arbetsklimat
 • Att arbetsgivaren tar ansvar för sitt ledarskap och företagande
 • Friskvård på arbetstid och/eller friskvårsbidrag
 • Att det finns tydliga arbetsuppgifter, förväntningar och mål
 • Att känna sig behövd och få uppskattning för sin arbetsprestation

Rekryteringstips till arbetsgivare

 • Förbered en tydlig arbetsbeskrivning
 • Sätt upp mätbara mål för tjänsten
 • Våga tänka utanför boxen
 • Ge upp egna fördomar kring det som känns annorlunda
 • Tryck på anställ-knappen direkt du känner dig säker, risken kan annars vara att kandidaten får andra erbjudanden och man missar chansen till anställning.

3 fallgropar

 • Att inte ha förberett sig på vilken kompetens man behöver anställa
 • Att inte (när ett brinnande rekryteringsbehov uppstår) ta hjälp av sitt nätverk eller ett rekryteringsföretag
 • Att leta efter en exakt kopia av sig själv eller annan medarbetare

Text och foto: Helena Erngård

Kontakt

Linda Petersson
linda.petersson@sententia.se
0703-77 45 74
www.sententiarekrytering.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.