e-business region – premiär styrgruppsmöte


Måndagen den 3 juni träffades styrgruppen för e-handelsprojektet för första gången för en genomgång av projektets mål och en rapportering om hur uppstarten har gått.

Kalmar Science Park har höga mål med projektet. Det ska stärka e-handeln i regionen, stödja befintliga- och inspirera till nya, hållbara e-handelsföretag.

Styrgruppen tar ut den strategiska riktningen för projektet och bidrar med kunskap och erfarenhet. Engagemanget i gruppen visar att det är ett viktigt projekt. Kompetenserna är utvalda med omsorg. Där finns företrädare för branschorganisationen för e-handlare, expertis inom bland annat kompetensförsörjning, logistik, betalningar, digitala marknader, infrastruktur, handel, informatik, data- och informationsvetenskap.

Styrgrupp:

Louise Östlund, VD Kalmar Science Park (ordf)
John Jeansson, Universitetsadjunkt, Linnéuniversitet
Jonas Ogvall, VD Svensk Distanshandel
Joakim Lundblad, Näringspolitisk analytiker, Sydsvenska Handelskammaren
Erik Ciardi, Näringslivsutvecklare, Regionförbundet i Kalmar län
Roland Karlsson, projektledare e-handelsprojektet
Adjungerad: Johanna Wihl, klusterledare e-commerce

Redigering text och bild: Helena Erngård

Sök mer information:

Vill du veta mer om projektet, läs här!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med e-handel, läs här!

Bra länkar:

www.svenskdistanshandel.se

www.handelskammaren.com

www.lnu.se

 

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.