Premiär för eHealth Business drog många företag


Ett stort antal e-hälsoföretag var på plats vid den första nätverksträffen för eHealth Business och många nyfikna var tillresta långt utanför länets gränser. Deltagarna knöt nya kontakter och fick lära sig mer om hur e-hälsobolag kan samarbeta för att nå nya kunder och skapa tillväxt.

eHealth Business är nätverket för företag som vill fortsätta utvecklas och främja digital innovation inom hälsoområdet. Nätverket koordineras av eHealth Arena och Kalmar Science Park och den första nätverksträffen hölls i eHealth Arenas lokaler på Linnéuniversitetet i Kalmar. Förväntningarna var höga i det myllrande mingel som inledde eftermiddagen.

– Det ska bli intressant att förstå vilken roll eHealth Business har som brobyggare mellan företag och få en förståelse för hur systemen fungerar, säger Matilde Broberg Ekström från Icura Aps i Danmark, som också är en av utställarna i eHealth Arenas showroom med sensormonitorerad hemträning som en del av rehabilitering.

Bildtext: Bildspel med myllrande mingel av ehälso-intresserade på eHealth Business premiärträff för e-hälsoföretag.

Nya affärsmöjligheter genom partnerskap

Inbjuden talare till nätverksträffen var företaget Cambio, vars sjukvårdssystem Cosmic dominerar den svenska marknaden och används av hela 17 av landets 21 regioner. Cambio Open Services – den öppna plattformen där en integration kan testas – är därför extra intressant för innovatörer i e-hälsoföretag som ett sätt att kunna nå nya kunder genom partnerskap med Cambio.

Lejla Delilovic och John Boderos från Cambio berättade om den certifieringsprocess ett e-hälsobolag kan följa för att underlätta integrationen till Cosmic. Certifieringen har fem fokusområden: interoperabilitet, användbarhet, informationssäkerhet, driftsäkerhet och förvaltning.

– Certifieringen inleds alltid med en förstudie, som bland annat lyfter funktionell omfattning och lösningsförslag och visar oss hur mogen innovationen är. Man har större chans att lyckas om man som innovatör har med sig en region från början, säger Lejla Delilovic.

Deltagarna på nätverksträffen fick även lyssna till Mats Guldstrand från ImagineCare, som bland annat berättade hur deras system med egenmonitorering har underlättat för både patienter och personal inom Region Jämtland Härjedalen. ImagineCare har genom partnerskap med Cambio integrerat sin egenmonitoreringslösning direkt i Cosmic.

Forum för samverkan och kompetenshöjning

Utöver presentationer från Cambio gav eftermiddagen utrymme för nätverkande och mingel och många intressanta diskussioner mellan deltagarna. eHealth Arenas verksamhetschef Johan Hallenborg myste i minglet.

– För att lyckas med näringslivstillväxt inom e-hälsa krävs samverkan mellan alla inblandade. Med nätverket eHealth Business vill vi erbjuda ett forum för e-hälsobolag att just samverka och skapa nya kontakter, men också att bygga kunskap genom bland annat våra nätverksträffar med aktuella ämnen.

Mats Olsson, verksamhetsledare på Kalmar Science Park, var också nöjd med eftermiddagen.

– Det är jätteroligt med så god uppslutning till nätverksträffen. Nu har vi en fin grund att stå på och jag ser redan fram emot nästa nätverksträff med eHealth Business som äger rum den 30 maj på Kalmar Science Park.

Läs mer om eHealth Business här

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.