PR-snack, del 2


Del 2: hur du skriver pressmeddelandet

Över en fika med en bransch-kollega, en riktigt erfaren dam med ett starkt personligt varumärke inom PR, sa hon något i stil med ”att jobba med PR är som att vara säljare”.  Nu när vi ska snacka lite mer om hur du skriver och levererar pressmeddelandet, kommer ni att förstå vad hon menar. Strax kommer du kunna paketera informationen du vill sälja in och skapa publicitet om ditt varumärke! Sist men inte minst snackar vi med kommunikatören Anna Alicedotter från SISP som svarar på frågor om pressmeddelanden.

Vi har tidigare snackat om vad du vill ha ut i media och vad du vill åstadkomma med publicitet, d v s syfte och innehåll! Nu när du har det klart för dig är det dags att locka fram hantverkaren och börja skapa—det roliga kan börja! Skissa nu fram ett första utkast till pressmeddelandet. Putsa till det på slutet.

6 pressmeddelande-tips

  1. En kort och bra rubrik, max en rad.
  2. Skriv en ingress, på två-tre meningar, som sammanfattar nyheten. Vad, när, var, hur, varför?
  3. Skriv nyhetsmässigt! Det viktigaste först och sedan i fallande ordning.
  4. Ange kontaktuppgifter till den som ska vara tillgänglig för press, samt länk till er hemsida.
  5. Datera! Ex. ”Pressmeddelande den 20 mars 2014”.
  6. Presentera ditt företag på 4-6 rader i sidfoten.

3 fallgropar

  1. Undvik högtravande språk och facktermer. Folk vill förstå!
  2. Undvik förskönande adjektiv, t ex ” en jättebra produkt”. Beskriv hellre vad som gör att den är jättebra eller vad den åstadkommer..
  3. För lång text! En ½-1 A4-sida räcker. Korta ner igen och igen. Du ska bara skapa nyfikenhet.

I del 3 kommer vi gå in på hur du levererar pressmeddelandet.

Text och foto: Helena Erngård, Kalmar Science Park


Snack med Anna Alicedotter, Kommunikatör SiSP

06_KSP_140409_Anna_SISP_200px_01

Hur kan man komma igång med skrivprocessen?

— Det första jag rekommenderar är att bilda sig en uppfattning om bakgrunden till det budskap och information som ska kommuniceras. Ta del av andra pressmeddelanden och nyheter inom området! Vissa pressmeddelanden är mer tidsbundna än andra. Förbered bakgrundsinformation och be tilltänkta personer om citat.

Vilka är de vanligaste ”grodorna” i ett pressmeddelande?

— För att informationen och den organisation som står bakom pressmeddelandet ska uppfattas som trovärdig, så är det viktigt att inte gå ut med felaktig information såsom faktafel, sakfel eller namnfel. Kontrollera detta noggrant innan utskick! Låt flera personer korrekturläsa, och sätta sina ögon på texten för att upptäcka stavfel och slarvfel. Kontrollera också att länkar fungerar! 


Vilket stöd kan du få av Kalmar Science Park och PR?

—Att nå ut med små som stora storys, värda att delge allmänheten.  Jag hjälper till att hitta underlag, vinkel och timingen. Lyckad publicitet handlar om teamwork! 

Helena Erngård, Kommunikatör Kalmar Science Park

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.