Delta i framtagande av utbildningsprogram inom DevOps


Vår samarbetspartner, Linnéuniversitetet, söker IT-företag som vill delta i utvecklingen av ett utbildningsprogram inom DevOps.

Företagen som LNU söker ska gärna arbeta med testdriven utveckling och även vara ansvariga för driften av produkten, oavsett om produkten körs ”in house” eller i molnet. Ni behöver inte nödvändigtvis implementerat DevOps men bör känna till vad det innebär. Utbildningen kommer att heta ’Utveckling och drift av mjukvarusystem/Software Development and Operations’ och kommer att ha ett tydligt fokus på DevOps.

Kalmar Science Park har ett nära samarbete med Linnéuniversitetet. Vi  är också medlem i den rikstäckande branschorganisationen Swedish Incubators and Science Parks, och bidrar till morgondagens näringsliv idag!

Är du intresserad av att delta i framtagandet av utbildningen?

Kontakta Jacob Lindehoff:

jacob.lindehoff@lnu.se
0480 497705 eller 070 622 70 70

Är du intresserad av att veta mer om hur Kalmar Science Park och LNU samverkar?

Kontakta någon av oss, klicka här!

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.