Nytt samarbete ska stärka små och medelstora företag i sydöstra Sverige


Nu inleder vi ett samarbete med fyra andra Science Parks i sydöstra Sverige för att stärka tillväxt och innovation i regionens små och medelstora företag. Det är Kalmar Science Park, Växjö Linnæus Science Park, Blue Science Park i Karlskrona, NetPort Science Park i Karlshamn och Krinova i Kristianstad som går ut med ett brett utbud av aktiviteter till företag i sydost.

Genom samarbetet kan vi med våra kompletterande profilområden ge ett bättre erbjudande till regionens bolag, inom bland annat digitalisering, e-handel, hälsa, livsmedel, marinteknik, skog och energi. Det betyder att företag – oavsett om de finns i Blekinge, Kronoberg, Skåne eller Kalmar län – får tillgång till fler insatser, utbildningar, seminarier och mötesplatser. Detta inom fler spetsområden som på ett mer kvalificerat sätt kan stödja dem att utvecklas och växa.

– Ett fantastiskt spännande samarbete som vi har planerat länge sjösätts nu. Det kommer inte minst också bygga ännu starkare band Science Parkerna sinsemellan och bli en häftig utvecklingsresa att göra tillsammans, säger Louise Östlund, vd på Kalmar Science Park.

Ta vara på sydöstra Sveriges potential

Bakgrunden till samarbetet är att skapa förutsättningar att lösa de tillväxtutmaningar som näringslivet i sydöstra Sverige delar. Gemensamt vill parkerna skapa en attraktiv miljö där företag känner att de kan stanna och växa utan att behöva flytta till storstadsregioner som Stockholm, Köpenhamn eller Berlin för att utvecklas på en internationell marknad.

– I förlängningen hoppas vi attrahera mer kompetens och locka fler människor och företag att etablera sig i regionen, säger Louise Östlund, vd på Kalmar Science Park. Det kan även bidra till att företagen snabbare ställer om till grön, cirkulär ekonomi och ny teknik. Något som är avgörande för företag som vill växa.

Redan i höst inleds det konkreta samarbetet med att ett flertal aktiviteter blir tillgängliga för företag i sydöstra Sverige. Här är några exempel:

Över tid kommer allt fler aktiviteter och insatser erbjudas och genomföras gemensamt.

Bilden från vänster:

Jörgen Adolfsson, vd Blue Science Park
Fredrik Lindblad, vd Växjö Linnaeus Science Park
Louise Östlund, vd Kalmar Science Park
Christian Nyhlén, vd Krinova Science Park
Kerstin Nensén, vd Netport Science Park

FAKTA SCIENCE PARKS

Science parks är stimulerande miljöer som erbjuder kunskapsintensiva företag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling. En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet och utgör ofta en plattform för olika innovations- och utvecklingsprojekt. I Sverige finns det ett 60-tal Science Park-miljöer, de flesta med en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola.

Blue Science Park
Karlskrona
Profilområden: Digital och Marin teknik.

Kalmar Science Park
Kalmar
Profilområden: E-handel, E-hälsa och Digital Business

Krinova Incubator & Science Park
Kristianstad
Profilområde: Livsmedel

NetPort Science Park
Karlshamn
Profilområden: Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem

Växjö Linnæus Science Park
Växjö
Profilområden: Smarta staden, Cirkulär ekonomi, Digitalisering, Skog och trä

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13