Nytt investeringsprogram på 38 miljoner startas i sydöstra Sverige


För första gången etableras nu ett gemensamt affärsängelprogram, Kick Capital AB, i sydöstra Sverige som gör att upp till 38 miljoner kronor kan investeras i regionala, innovativa uppstartsföretag. Syftet är att skapa fler tillväxtbolag i regionen och generera finansiell avkastning för investerare.

Bakom satsningen står företagsinkubatorerna Kalmar Science Park AB, Blekinge Business Incubator AB och Företagsfabriken i Kronoberg AB tillsammans med statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB.

– Vi har länge sett att det kommit en mängd spännande uppstartsbolag från våra regioner, säger Louise Östlund, vd på Kalmar Science Park. Att nu Saminvest väljer att investera tillsammans med oss innebär helt nya möjligheter för regionens entreprenörer, då de i ett avgörande skede i sin utveckling kan få tillgång till kapital för att kunna växa.

Sveriges främsta investerare

Totalt samlar affärsängelprogrammet 35 av sydöstra Sveriges mest framträdande investerare och affärsänglar som har ett starkt engagemang i regionens utveckling i allmänhet och företagande i synnerhet. Kick Capital ger investerarna tillgång till kvalitetssäkrade investeringar, men också tillfälle att engagera sig i uppstartsbolagens utveckling.

– Möjligheterna för entreprenörer att söka, eller investera, kapital har varit alldeles för osynliga i vår region. Jag är helt övertygad om att Kick Capital kommer resultera i att fler entreprenörer och affärsänglar hittar och lär av varandra. Det kommer att göra stor skillnad för företagandet i sydost, säger Filip Klasson, vd och grundare av Hatstore.

Upp till 30 lovande uppstartsbolag

Kick Capital kommer att under 2-2,5 år göra ingångsinvesteringar i 25 till 30 lovande uppstartsbolag från de tre inkubatorerna. Det statliga riskkapitalföretaget Saminvest erbjuder därtill ett saminvesteringsprogram på upp till 12 miljoner kronor, där utvalda affärsänglar kan få mandat att göra följd-/saminvesteringar tillsammans med Saminvest i bolagen.

– För oss är det viktigt att öka tillgången till kapital för startups i tidiga faser även i sydöstra Sverige. Det gynnar hela Sverige, säger Peder Hasslev, vd på Saminvest AB.

Läs mer på www.kickcapital.se

Om Saminvest

Saminvest är ett riskkapitalbolag som bildades av den svenska staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etablering av nya och hållbara riskkapitalfonder och affärsängelprogram som utvecklar den svenska riskkapitalmarknaden. Genom Saminvests indirekta investeringar och arbete får fler innovativa och snabbväxande företag tillgång till kapital och ägarkompetens.

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.