Ny e-handelsutbildning etableras i Kalmar


Nu är det klart att en av Sveriges mest prestigefyllda yrkeshögskolor etablerar sig i Kalmar. Det är IHM Business School som startar utbildningen E-Commerce Manager för den som vill jobba med digital handel och utveckla affärer online.

– Det här har länge efterfrågats i Kalmar, säger Louise Östlund, vd för Kalmar Science Park. Tack vare samarbetet med IHM har vi äntligen fått en utbildning inom e-handel på plats. Vårt starka kluster med e-handelsföretag är känt i Sverige och har varit med och gett inspel till utformningen av utbildningen.

– För Kalmar som helhet är det här ett mycket viktigt steg framåt för att försörja våra företag med kompetens och ger fina möjligheter för nyetableringar inom e-handelsområdet, säger Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Startar hösten 2020

Utbildningen har beviljats stöd från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH och startar hösten 2020 med totalt 105 utbildningsplatser. Plats och lokaler för utbildningen är inte klart än.

– Vi är glada och stolta över att få förtroendet att etablera vår utbildningsverksamhet i Kalmar och att kunna utbilda individer för attraktiva jobb och därigenom kompetensförsörja regionens näringsliv, säger Tommy Persson, tillväxtchef vid IHM Business School och ansvarig för IHM Yrkeshögskola. Kalmar uppvisar ett framåtlutat och aktivt näringsliv med många framstående e-handelsföretag och Kalmar Science Park är en stark innovationskraft för nya digitala affärsmodeller.

Om utbildningen

E-Commerce Managerutbildningen, som är två år och omfattar 400 yrkeshögskolepoäng, ska ge kompetens att driva och utveckla e-handel och att kunna ta ett affärsmässigt helhetsansvar för att skapa kundvärde, kundupplevelse och lönsamhet på nätet. Utbildningen kommer att genomföras i samverkan med e-handelsföretag i Kalmar då bland annat praktik ingår. Den innehåller även ämnesteoretiska kunskaper på yrkeshögskolenivå. Utöver kunskaper i digital marknadsföring och e-handel ingår även bland annat entreprenörskap, affärsutveckling och projektledning.

Om IHM Business School

IHM Business School har affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sedan 2018 erhöll även IHM nivåplacering 6 inom SEQF, som är den europeiska unionens officiella utbildningsstandard och referensram för livslångt lärande. Etableringen i Kalmar innebär att IHM nu etablerar sig utanför storstadsregionerna i Sverige.

Läs mer om utbildningen här >
Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.