De svarar på dina frågor om hållbart företagande


Nu adderar vi Hållbarhetsrummet till våra uppskattade Expertrum, dit du som medlemsföretag i Kalmar Science Park kan komma och ställa frågor om ditt företagande.

Ett hållbart företagande handlar om att ha ett långsiktigt perspektiv på sin verksamhet, att spara på egna resurser och att bidra till en positiv utveckling för människor och miljö. Att inte göra något alls kan bli dyrt. Därför har vi bett Roger Gunnarsson, Christel Liljegren och Daniel Hägerby (bilden) från Energikontor Sydost att finnas till hands för våra medlemmar för att ge råd och vägledning.

Exempel på frågor om hållbart företagande

– Vilka krav kan komma att ställas på mitt företag i framtiden?
– Hur tjänar mitt företag på att energieffektivisera – utöver att minska kostnaderna?
– Hur får jag ett engagemang för energieffektivisering bland mina anställda?
– Hur ska jag planera mina inköp och transporter?
– Ska jag bära ett ansvar för att skapa ett välfungerande samhälle?
– Vad innebär ett internt och externt socialt ansvarstagande?

Vi bemannar hållbarhetsrummet följande datum

29 september – Roger Gunnarsson
27 oktober – Christel Liljegren
24 november – Christel Liljegren
22 december – Daniel Hägerby
26 januari 2017 – Daniel Hägerby

Höstens alla expertrum, datum och öppettider >

Har du frågor om expertrummen kan du kontakta linus.lindquist@kalmarsciencepark.se

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.