Nu startar sexmiljonersatsningen som ska växla upp företagens digitalisering


Det har bokstavligen regnat miljoner över Kalmar Science Park den senaste tiden! I juni beviljades vi närmare sex miljoner kronor från Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar Län för en fortsättning av projektet Digibusiness. Nu drar version 2.0 av projektet igång och målet är att fler företag i länet ska ges möjlighet att stärka sin konkurrenskraft genom att digitalisera i sin verksamhet.

– Digitaliseringen är här för att stanna och för med sig en mängd nya möjligheter för företag, men vägen dit kantas också av utmaningar, säger Patrik Karlsson som är projektledare för Digibusiness.

Corona och Amazon påverkar

Coronapandemin har snabbat upp utvecklingen, vilket gör det mer angeläget än någonsin att hänga med. För företagens del handlar det bland annat om att kunna använda digitala verktyg och nyttja data och artificiell intelligens för att öka sin lönsamhet och nå ut med sin marknadsföring.

– Det digitala landskapet är mycket föränderligt, säger Patrik Karlsson. Ett exempel är Amazons intåg på den svenska marknaden där många av regionens duktiga och starka e-handlare nu funderar på hur man ska förhålla sig till e-handelsjätten.

Fokus på nätverkande

Dessa och många andra frågor får företagen stöd i genom projektet. Exempel på aktiviteter inom Digibusiness är seminarier, testbäddar och en regional idémottagning där företag och organisationer kan få råd om digitalisering. Fokus ligger också på att ge företagen möjlighet att delta i olika nätverk inom it, artificiell intelligens och e-handel för att kunna samarbeta, men också lära av varandra och utbyta erfarenheter.

Föregångarprojektet Digibusiness 1 har engagerat många företag och ledde bland annat till nyetableringar och att fler företag utvecklas i regionen, men också till att IHM Business School förlagt en utbildning inom E-commerce Manager i Kalmar.

– Ambitionen är att den här satsningen ska leda till ett permanent kunskapscenter i regionen som med dess nätverk och aktiviteter ligger i framkant inom it och digitala affärer. Ett center som bidrar till att vi kan behålla nationellt och internationellt gångbara företag , säger Mats Olsson, verksamhetsledare på Kalmar Science Park.

Miljonregn över Kalmar Science Park

Digibusiness 2.0 finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Kalmar Län och Kalmar Science Park med sammanlagt 5 952 000 kr under perioden september 2021- april 2023. Föregångarprojektet Digibusiness 1 pågick under perioden 2018-2021. Kalmar Science Park blev även nyligen fortsatt utsedda till en av Sveriges excellensinkubatorer och fick 3,1 miljoner från Vinnova för att stötta unga bolag. Kalmar Science Park är även projektägare av eHealth Arena som pågår under perioden 2019-2022 och omsluter 21,2 miljoner kronor.

Text och foto Camilla Dopson

 

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13