Nu drar vi igång eHealth Arena


Strax innan sommaren blev det klart med finansieringen på 21 miljoner kronor till eHealth Arena. Nu drar vi igång projektet som är en långsiktig satsning som ska leda till fler e-hälsotjänster, fler företag som jobbar med ehälsa och fler människor som drar nytta av tjänsterna i sina kontakter med vård och omsorg.

E-hälsa handlar om att använda sig av digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla en god hälsa. Det är ett område på stark frammarsch som erbjuder stora möjligheter för såväl individen och som för vården, men också för näringslivet.

– eHealth Arena kommer att skapa tillväxt i företag och göra det enklare för länets invånare att ta till sig nya e-hälsotjänster, säger Louise Östlund, VD för Kalmar Science Park. Inte minst ska arenan se till att de som arbetar inom vård och omsorg får mer tid över till patienterna, till det som man är allra bäst på och där smarta e-hälsolösningar kan avlasta.

Testbäddar för e-hälsa
På eHealth Arena ska workshopar, träffar och seminarier med näringsliv, offentlig sektor och akademi genomföras. Man kommer även arbeta med test- och demonstrationsmiljöer, så kallade testbäddar, för den komplexa utveckling av produkter och tjänster som e-hälsa kan innebära.

Projektet ska även underlätta för företag att nå ut med sina produkter och tjänster till vården och omsorgen så att de också kan införas i olika verksamheter.

– Projektet är mycket viktigt och kan leda till att Kalmar län etableras som en av Europas ledande e-hälsoregioner, säger Stefan Lagrosen verksamhetsledare för eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet, och som är en av parterna i projektet.

Fakta eHealth Arena
eHealth Arena är ett samverkansprojekt mellan Region Kalmar län, Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park som är projektägare och driver projektet. Projekttiden löper från 2019-2022.

Den totala budgeten för perioden är på 21,2 miljoner och finansieras till 30 procent av Region Kalmar län, till 20 procent av Linnéuniversitet och till 50 procent av EU-anslag som Tillväxtverket fördelat.

Text och foto Camilla Dopson

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.