Nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP – arrangerar Sveriges Innovationsriksdag


Vi och närmare 300 representanter från kärnan av landets innovationssystem träffas på den nationella kongressen Sveriges Innovationsriksdag i Västerås tisdag till onsdag. Statsminister Stefan Löfven inleder med anförande och frågestund om Sveriges nya innovationspolitik. Därefter ska deltagarna tillsammans komma fram till hur vi bäst kan samhandla regionalt för att stärka svensk innovation och tillväxt.

2011 var Kalmar Science Park värdar för den första Innovationsriksdagen. Nu samlas för femte året i rad företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och forskningsinstitut, samt nationellt och lokalt ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsföreträdare.

– Den globala konkurrensen ställer allt högre krav på Sveriges näringsliv och här har innovationsstödsystem en viktig roll att stimulera och stödja innovation i både nya och etablerade företag. Samverkan med akademi, kommersialisering och företags öppna innovationsprojekt blir allt viktigare i förnyelse och för konkurrenskraft. Vi ser att i landets innovationsmiljöer sker detta dagligen med goda resultat med fler nya tillväxtbolag, fler företag som kan förnya sina produkter och erbjudanden och nya kunskapsintensiva jobb. Innovationsriksdagens breda uppslutning är glädjande och ett tydligt bevis för den prioritet som frågan om Sveriges innovationskraft har, säger Magnus Lundin, Vd Swedish Incubators & Science Parks – SISP.

Många av landets kunskapsintensiva och snabbväxande företag utvecklas i Science Parks och inkubatorers innovationsmiljöer.


Följ dialogen på Twitter:
#SIR15

www.sverigesinnovationsriksdag.se

 

Swedish Incubators & Science Parks – SISP – är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISP har 65 medlemmar över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med drygt 70 000 sysselsatta. Fokus ligger på kunskapsbaserade, tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans ca 80 fysiska mötesplatser, erbjuder operativ affärsutveckling, driver eller samverkar ofta med kluster samt harTriple Helix-förankring. Flera medlemmar driver också affärsängelnätverk och såddkapitalfonder för investeringar i tidiga skeenden i tillväxtbolags uppbyggnad. Medlemmarnas verksamheter bidrar till näringslivsförnyelse, tillväxt och fler kunskapsintensiva arbetstillfällen. Läs mer på: www.sisp.se

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.