Miljoner till våra startups och en av Sveriges högst rankade inkubatorer


Återigen är Kalmar Science Park utsedda till en av Sveriges excellens-inkubatorer och får drygt tre miljoner för att stötta unga bolag.

Efter att ha blivit kvalitetsgranskade av innovationsmyndigheten Vinnova i en tuff process bedöms Kalmar Science Park fortsatt som en av de högst rankade inkubatorerna i Sverige. Dessutom får inkubatorn 3,1 miljoner för insatser till de antagna bolagen.

– Det är stort och ett kvitto på att vi utvecklar starka bolag, att vi har rätt arbetssätt och inriktning i verksamheten och inte minst att vi har extremt skickliga medarbetare och samarbetspartners, säger vd Louise Östlund. Det är dessutom oerhört glädjande att vi den här gången får ett så långt förtroende, på fyra år, från 2021-2024.

Pengar när drömmarna är som störst
Kalle Blohm som är verksamhetsledare för inkubatorn vet att pengarna kommer att göra stor skillnad för företagen:

– Det här ger verkligen de bolag som är med i vår inkubator extra goda möjligheter att lyckas i sin utveckling. Att vara excellens-inkubator gör att vi kan stödja innovativa startups när det är som mest kritiskt: När drömmarna och visionerna är som störst, men intäkterna som minst. Precis där och då kan våra medel göra stor skillnad.

Om Vinnovas Excellensstöd
Vinnovas Inkubationsstöd för excellens riktar sig till inkubatorer som bäst uppvisar förmåga att framgångsrikt stödja utveckling av affärsidéer i nya företag med stor internationell potential att växa och som har hög kunskapshöjd. I denna omgången är det 32 inkubatorer runt om i Sverige som fått stöd från Vinnova. Nivån på finansieringen är differentierad i sju grupper, där den högsta finansieringsnivån är 5 miljoner kr och den lägsta är 300 000 kr.

Kalmar Science Park fick 3,1 miljoner kronor i denna omgång, med möjlighet till ytterligare finansiering om två år. Kalmar Science Park har tidigare fått Excellensmedel från Vinnova och var även utsedd till Excellens-inkubator under åren 2018-2019.

Kontakt
Louise Östlund, vd, Kalmar Science Park
Tel 070-555 54 18
Kalle Blohm, verksamhetsledare Kalmar Science Parks Incubator.
Tel 070-394 60 94

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.