Mer pengar till företagen nästa år


En utvidgning av konsultchecken med produktutveckling inom hållbar tillväxt och mer pengar till internationalisering. Det är två av nyheterna från Regionförbundets företagstöd för 2016.

Konsultcheckar för små och medelstora företag utgör en viktig del av det företagsstöd som Regionförbundet kan erbjuda. Checkarna kan sökas inom följande områden:

• FoU
• Affärsutveckling inom besöksnäringen
• Marknadsföring av nystartade företag
• Design för ökad konkurrenskraft
• Företagsutveckling för hållbar tillväxt
• Nya marknader

Inom Nya marknader har regionförbundet för 2016 fått 1,3 miljoner i ett extra tillskott från Tillväxtverket för området affärsutveckling inom internationalisering.

Satsning på produktutveckling
När det gäller konsultcheckarna för Hållbar tillväxt kommer stödet 2016 att utvidgas med konsultinsatser för produktutveckling. Syftet är att företagen ska ges bättre möjligheter att förflytta sig i värdekedjan, det vill säga maximera vinsten och minska kostnaderna.

Villkoren för produktutvecklingschecken:
• Den gäller för små- och medelstora företag, d v s högst 450 mkr i omsättning och 249 anställda
• Gäller för att anlita extern specialistkompetens avseende ex vis teknisk kunskap, materialval, produktionsteknik
• Gäller även kostnader för tester, material och insatsvaror nödvändiga för produktutvecklingen
• Får inte avse normala utvecklingskostnader i företagens löpande verksamhet
• Eget arbete som medfinansiering medges ej
• Företagens medfinansiering skall vara minst 50 %
• Minsta stödbelopp är 50 tkr och högsta 150 tkr (vilket vid en medfinansiering på 50 % innebär en produktutvecklingskostnad på 100 – 300 tkr)

Läs mer om Regionförbundets olika stödformer»

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.