Kvinnor behövs som affärsänglar


Om fler kvinnor engagerar sig som investerare kan det på sikt resultera i ett mer diversifierat näringsliv i länet. Något som kan få fler människor att stanna och fler att flytta hit.

– Därför är det viktigt att fler kvinnor vågar testa att bli affärsänglar, säger Anna Karin Swärd som är projektledare för initiativet DigInvest.

Mångfald skapar tillväxt
Det är känt sedan länge att en större mångfald i bolag ger bättre resultat. Bolag som har fler kvinnor i styrelser och mer mångfald bland anställda är de facto mer lönsamma. Om det kvinnliga perspektivet även fanns med bland investerare skulle det bli en annan bredd av nystartade bolag och fler idéer som får möjlighet att växa i vår region.

Varför så få kvinnliga affärsänglar?
Det är svårt att hitta tillförlitlig statistik, men andelen kvinnliga investerare har uppskattats så lågt som tio procent i vissa studier. Att det ser ut så tror Anna Karin Swärd delvis beror på tradition.

– Kvinnor har inte funnits på den här arenan, de är generellt sett mindre riskbenägna och vet kanske inte riktigt vad det handlar om. Man tänker att ”det här har jag aldrig gjort, det kan jag inte göra”.

Många tror också att man måste vara enormt rik för att bli en affärsängel. Givetvis krävs det någon form av buffert för att kunna investera med ett längre perspektiv och en medvetenhet om att det finns risker, men enligt Anna Karin Swärd behöver det inte handla om miljonbelopp.

– En väg kan vara att man går ihop, flera investerare, och skapar en gemensam fond. Då behöver var och en inte satsa så mycket.

Göra nytta eller gynna en hobby
Att investera ska ge avkastning på sikt, men en investering kan också ses som att man gör nytta, det vill säga hjälper företag att starta, bidrar till att skapa jobb, kanske för ens barn eller en själv.

– Har man egna intressen kan det ju vara spännande att följa ett bolag inom det området, säger Anna Karin Swärd. Idag ökar till exempel digitaliseringen inom mode- och hälsobranschen, som är traditionellt kvinnliga intresseområden.

Inspiration och kunskap i DigInvest
Syftet med DigInvest är att överhuvudtaget få fler att bli intresserade av investeringar i startups – och då gärna kvinnor. Initiativet drivs av Kalmar Science Park och Investerare Sydost. Ytterligare ett syfte med projektet är att öka investerares kunskap om investeringar i digitala bolag. Kalmar län behöver ett breddat näringsliv som även följer med i den digitala utvecklingen. Därför behövs även fler bolag inom digitalisering.

Inspiration, möten och utbildningar
DigInvest kommer att göra riktade insatser för kvinnor, men även för alla som är intresserade av att lära sig mer om investeringar. Det blir i form av inspirationsträffar, seminarier och miniutbildningar. Den första utbildningen äger rum den 4 mars i Växjö och 5 mars i Kalmar med Jeanette Andersson från Minc som lär ut grunderna i att investera i startups.

Anmäl er! Det kommer bli intressant och lärorikt, hälsar Anna-Karin Swärd.

Text och foto Camilla Dopson

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.