Kalmar Science Parks inkubator öppnar upp för hela länet


Nu öppnar vi upp för nystartade företag i hela länet att få möjligheten till kvalificerad affärsutveckling i vår uppskattade inkubatorprocess som hjälpt många nya företag att ta fart genom åren.

Region Kalmar län har tecknat avtal om en regional inkubatorprocess med Kalmar Science Park, som innebär att vi erbjuder våra tjänster inom affärsutveckling till nystartade och unga företag i alla länets kommuner.

– Nu gör vi det möjligt för fler att få chansen att ta del av Kalmar Science Parks kompetens, erfarenhet och nätverk inom affärsutveckling, oavsett var i länet företaget befinner sig. Det är en viktig pusselbit för att hela länet ska kunna växa på lika villkor, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Tätt samarbete

Kalmar Science Park ansvarar för att planera, leda och genomföra uppdraget i nära dialog med Region Kalmar län och övriga berörda intressenter. För att arbetet ska bli så framgångsrikt som möjligt behövs framför allt ett tätt samarbete med andra aktörer i det regionala stödsystemet, som exempelvis Almi och kommunernas näringslivsenheter och näringslivsbolag och inte minst nyföretagarrådgivare.

– Det här är ett väldigt viktigt steg i arbetet att kunna erbjuda en riktigt vass inkubatorprocess för unga, nystartade företag i hela länet. På det här sättet ökar vi möjligheterna att finna framtidens tillväxtföretag och vi är verkligen glada för förtroendet från Region Kalmar i den uppgiften, säger Louise Östlund, vd på Kalmar Science Park.

Fyra miljoner per år

Avtalet med Kalmar Science Park är på tre år, med en ersättning på fyra miljoner per år från uppdragsgivaren Region Kalmar län.

– Detta är en långsiktig satsning. Första etappen omfattar tre år, men därefter ska vi utvärdera modellen med syfte att satsningen ska fortsätta, säger Helena Nilsson.

Camilla Dopson

Kommunikationsansvarig
010 - 357 06 13

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.