Ängöls bryggmästare inspirerar den 12:e februari


Johan Håkansson är företagaren och bryggmästaren som vågade satsa på sin hobby och gjorde den till ett framgångsrikt företag. Ängö kvartersbryggeri är numera ett företag och varumärke att räkna med inom en starkt växande mikrobryggeribransch.